۱۳۹۲ شهریور ۱۵, جمعه

کادر پزشکی زندان مرکزی بندر عباس در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان دست از کار کشیدندبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» کادر پزشکی زندان مرکزی بندر عباس به دلیل عدم پرداخت حقوق آنها دست از کار کشیدند
روز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه کادر پزشکی زندان مرکزی بندرعباس  در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان که به مدت ۷ ماه می باشد دست از کار کشیدند. آنها علیرغم پیگیریهای مستمر و شنیدن وعده های توخالی و عمل نکردن به وعده ها دست به اعتصاب زدند.
کادر پزشکی زندان فقط به بیماران اورژانسی امدادهای پزشکی ارائه می دهند ولی به بیماران که اورژانسی نیستند از درمان آنها خواری می کنند . آنها اعلام کردند که تا زمانیکه که به خواسته های خود نرسند به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۶ شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۶ سپتامبر ۲۰۱۳گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: