۱۳۹۲ شهریور ۱۱, دوشنبه

رنجنامه زندانی سیاسی تبعیدی محبوس در زندان مخوف بدرعباسرنجانامه زندانی سیاسی محمدرضا حسینی جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است. متن نامه به قرار زیر می باشد:
اینجانب محمدرضا حسینی فرزند عباس متولد سال ۱۳۶۸ ساکن تهران مدرک لیسانس کامپیوتر .به اتهام  فعالیت و همکاری با نهادهای مدنی از جمله کودکان کار در مورخه ۱۹ مهر ۱۳۹۰ در شهرستان ارومیه در حین خدمت سربازی دستگیر و به اداره اطلاعات ارومیه آورده شدم. بعد از چند روز تحویل پلیس امنیت تهران می گردم و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده و  مدت ۶۲ روز  در سلولهای شماره ۹۳ و ۱۱۱ در آنجا سپری نمایم. سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل می گردم
و بعد از ۱ سال بلاتکلیفی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت پیرعباسی محکوم به حبس و در تبعید در زندان بندرعباس می گردم. بعد از اعتراض به حکم صادره من و خانواده ام هرگز از دادگاه تجدید نظر و تاریخ برگزاری آن هرگز باخبر نشدیم. تنها به خودم که محمدرضا حسینی نام دارم در زندان اعلام می شود که همان حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. اینجانب در مورخه ۲۸ بهمن به اتفاق آقای حسن جوانی که از مبارزان مجاهد که به ۱۰ سال تبعید محکوم شده است از بند ۳۵۰ اوین به زندان بندرعباس تبعید بشویم.
اینحانب که سوابق بیماریهایی چون  آسم را دارم در حین بازداشت در اثر آزار و اذیت در بازجویی ها و به علت ناباوری از رفتارهای غیر انسانی آنها دچار فشارهای روحی و روانی مضاعف و در نتیجه دچار تبعات شدید جسمی و روروحی گشته ام که در طول ایام حبس هیچ گونه رسیدگی درمانی و پزشکی نشده ام.
اینجانب در تمام ایام حبس از مرخصی اسعلاجی محروم بوده و همچنین با درخواستم مبنی بر آزادی مشروط نیز مخالفت شده است. بعد از تبعید به بندرعباس از ارتباط اینجانب با دیگر زندانیان سیاسی ممانعت گشته است و حتی مدتی از تماس تلفنی با خانواده ام نیز محروم بوده ام.
محمدرضا حسینی
شهریور۱۳۹۲


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: