۱۳۹۲ مهر ۱, دوشنبه

زندانیان سیاسی از تظاهرات ایرانیان در مقابل سازمان ملل متحد در نیویورک حمایت می کنندبیانیه زندانیان سیاسی تبعیدی در زندانهای جنوب کشور در حمایت  از تظاهرات ایرانیان در نیویورک که بر علیه فریبکاری
 آخوند حسن روحانی برای پنهان کردن دستان خونین خود و آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاضر شود. زندانیان سیاسی در بخشی از این بیانیه  به جنایتهای این رژیم و نقش آخوند حسن روحانی اشاره کرده اند که جهت انتشار در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است متن بیانیه به قرار زیر می باشد:
با یاد خدا،
آن روی دیگرت زشتی هلاکت باری ست
چون آخته دشنه ای اندر میان
که منظر جهان را
از رخنه تنگ چشم حصار شرارت می بینم
آزادیخواهان جهان،
همراه با نثار درودهای فراوان به پیشگاه مبارک یکایک کسانیکه انسانیت را ارج می نهند و در راه نجات ایرانیان از شر دستگاه ستمگر فقیه مجدانه اهتمام می ورزند به حضور همگان یادآور می شویم که مبادا شیخ حسن روحانی را تنها یکی دیگر از صدهاعروسک خیمه شب بازی در رژیم حاکم بشمار آورند زیرا او همواره از تعزیه گردانان اصلی این حاکمیت فاسد بوده و هم اینک نیز چون از معدود بازی دهندگان کهنه کاری است که در طول دوره بعد از انقلاب ۵۷ ریسمان سیاه عروسکهای ریز و درشت رژیم را در دستان نابکار خود داشته اند به اقتضای شرایط بسیار حساس  جاری در کشور و منطقه خاورمیانه و در راستای انسجام بخشیدن به مجموعه متزلزل فقیه ، مصلحت اندیشانه پذیرفته که تحت عنوان سخیف ولی پرطمطراق رئیس جمهور به عنوان یک عروسک گردان حرفه ای در کنار رهبر حیله گر خود به ایفای نقشی فریب کارانه در جامعه جهانی بپردازد.
در واقع شیخ حسن روحانی نه  رئیس جمهور ایران که رئیس امت نیم درصدی فقیه جنایت پرور است . یکی از اسلاف او بنام محمد علی رجایی که حتی در دوران ستم شاهی از جمله زندانیان سیاسی بود در اوایل انقلاب با ..نشاندادن آثار شکنجه روی ساق پای خود در مجمع عمومی سازمان ملل ، رژیم شاه را جنایت کار و ساواک را شکنجه گر نامید. با همه این احوال نه تنها او که هیچ کس دیگر نیز هرگز مدعی نشد که رژیم شاه اموال منقول و غیر منقول زندانیان را غارت کرده ، خانواده ها را به خاطر فعالیت های سیاسی عضو زندانی مستقما آزار داده ، مراقبت های پزشکی را از زندانیان دریغ داشته ، آنان را ماهها در سیاهچال های پر از حشرات موذی رها ساخته یا در میان آدم کشان ، اراذل و اوباش نگهداری یا تبعید کرده باشد. اما سران بالفطره جنایتکار رژیم فقیه که در قتل و شکنجه نه تنها ساواک مخوف شاه ، گشتاپو و کا .گ. ب را نیز رو سفید کرده اند تا بدان حد فرومایه و بیمار هستند که حتی از غارت اموال ناچیز زندانیان سیاسی و بازداشت عزیزان آنها لذت هم می برند . کلیت این رژیم ارتجاعی که از صدر تا ذیل به انواع رذالتهای اجتماعی و مفاسد اخلاقی آلوده است، غارتگری را امری مشروع ، خونریزی را امری مباح ، تجاوز به حقوق انسانها را امری جایز و رفتار وحشیانه با مخالفان سیاسی را برای خود کمال افتخار می دانند.
اینک در آستانه تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان بالاترین مرجع مشروع جهانی ، ما جمعی از زندانیان سیاسی در تبعید جنوب کشور این ضرب المثل قدیمی را یادآور می شویم که سگ زرد برادر شغال است .زیرا در حقیقت هیچ تفاوت ماهوی  بین احمدی نژاد و روحانی وجود ندارد و اندک تفاوت ظاهری آنان نیز صرفا درمحدوده ای بین بد و بدتر قابلیت توجیه پیدا می کند. از طایفه اجمالی وزرای بی کفایت قبلی با وزرای خونخوار فعلی و نیز مقایسه سوابق جنایتکارانه این دو با یکدیگر، معلوم می گردد که شیخ حسن روحانی به مراتب بدتر از احمدی نژاد است.
این حقیقت به وضوح می رساند که که تحت سیطره رژیم جنایت پیشه شیخ علی خامنه ای ، مشکل اساسی صرفا درخوی افراد و خصلت های شخصی آنان نیست بلکه بر ماهیت اجزای متشکله مجموعه حقوقی و غیر حقوقی این دستگاه جعلی نیز نهفته است که به اقتضای طبیت ذاتی خود به پرورش جنایتکارو اشاعه جنایت در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی مبادرت می ورزد.ضمن پشتیبانی از تظاهرات بر علیه حضور رئیس امت فقیه  شیخ حسن روحانی اعلام میداریم  مادام که این دستگاه جبار بر سر کار است نه تنها صلح و امنیت جهانی در مخاطره خواهد بود ، نه تنها منطقه خاورمیانه هر روز بیش از پیش در آشوب و بلوا غوطه خواهد خورد بلکه هیچ یک از ما ایرانیان بویژه مبارزان سیاسی و خانواده هایشان زیر تیغ سرد جلادان حکومت فاشیستی ـ مذهبی خامنه ای هرگز امنیت و آسایش را تجربه نخواهد کرد.
آزادی سپیده محتومی است بر پیشانی بشریت نیک اندیش
ولی ما همچنان در حصارهای بلند جهل
دوره می کنیم شب را و روز را و هنوز را .
جمعی از زندانیان سیاسی در تبعید در جنوب کشور
شهریور ماه ۱۳۹۲
ارژنگ داودی، علی مرادی ، کریم موسی زاده، محمدرضا ( میثم ) حسینی، کمال شریفی، محمد حسین رضایی، درویش زندی، چنگیز رضایی، منصور محمدی،افشین سهراب زاده، زندانی سیاسی دهه ۶۰ حسن جوانی


info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: