۱۳۹۲ مهر ۳, چهارشنبه

فراخوان برای نجات جان ۲ زندانی عقیدتی اهل سنت که در سلولهای انفرادی در انتظاراجرای حکم اعدام هستند
 بنابه گزارشات رسیده  به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» بعد از ظهر امروز ۲ تن از زندانی عقیدتی اهل تسنن  که در واحد ۳ زندان قزل حصار کرج زندانی بودند بصورت ناگهانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل نمودند.
 روز جهارشنبه  ۳ مهرماه  حوالی ساعت ۱۴:۰۰ زندانیان عقیدتی اهل تسنن حامد احمدی و صدیق محمدی به زیر ۸ زندان تحت عنوان اینکه قصد دارند به آنها ابلاغیه ای را ابلاغ نمایند بردند ولی به محض اینکه این ۲ زندانی به زیر ۸ وارد شدند به آنها دست بند و پابند زده شد و به سلولهای انفرادی منتقل شدند.  زندانبانان به دوستان آنها گفته اند که برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده اند. پس از اعلام این خبر ۶ زندانی اهل تسنن در اعتراض به قصد اجرای حکم اعدام دست به اعتصاب غذا زدند.
۴ زندانی دیگر که ۲ نفر آنها در انتظاراجرای حکم اعدام بسر می برند و در حال حاضر در واحد ۳ زندان قزل حصار می باشند به نام های جمشید دهقانی ، جهانگیر دهقانی ، کمال ملایی و سید هادی حسنی می باشند دست به اعتصاب غذا زدند.
خانواده های زندانیان اهل سنت به محض شنیدن خبر قصد اجرای حکم اعدام ۲ تن از عزیزان خود  به سرعت راهی تهران شدند تا جلوی اجرای حکم ضدبشری اعدام عزیزانشان را بگیرند.
انتقال این ۲ زندانی به سلولهای انفرادی  که به منظور اجرای حکم  اعدام می باشد در حالی صورت می گیرد که شب گذشته آخوند حسن روحانی در سازمان ملل متحد با نیرنگ و فریب  شعارهایی تحت عنوان نفی خشونت و مبارزه با آن و صلح  وعدالت بر زبان می راند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،  برای نجات جان ۲ تن از  جوانان اهل سنت که در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند فراخوان می دهد واز کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای نجان جان این ۲ زندانی عقیدتی خواستار اقدامات فوری است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 ۳ مهر۱۳۹۲ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: