۱۳۹۲ شهریور ۱۶, شنبه

تزریق آمپول مشکوک به یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام جان این زندانی را در معرض خطر قرار داده استبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»وضعیت  زندانی سیاسی جیهند ریگی پس از تزریق آمپولی مشکوک  در بهداری زندان  وخیم شده است و جان او در معرض خطر جدی قرار دارد.
وضعیت جسمی زندانی سیاسی جیهند ریگی ۲۵ ساله  سه شنبه شب ۱۲ شهریور ماه بد می شود همبندیانش او را به بهداری زندان منتقل می کنند. اما  در بهداری زندان به وی آمپولی تزریق می کنند که منجر به کج شدن فک وی شده و وضعیت جسمی وی را وخیم تر می کند بطوری که به سختی قادربه خوردن غذا  و نوشیدن آب است.
علیرغم اینکه بعد از تزریق آمپول در بهداری زندان وضعیت وی به شدت وخیم می شود ، مسولین بهداری  او را به سلول خود بازمی گردانند و از آن روز تا به حال با وجودیکه وضعیت وی حادتر شده و وی  در معرض خطر جدی قرار دارد او را به حال خود رها کرده اند واز درمان وی خوداری می کنند.
زندانی سیاسی جیهند ریگی در سال ۱۳۸۹ دستگیر شد و  چند ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفت. سپس بازجویان وزارت اطلاعات تحت شکنجه های وحشیانه او را وادار به اعتراف علیه خود نمودند و با پرونده سازی و درخواست حکم اعدام برای وی ، پرونده او را به شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان توسط فردی به نام مه گلی که ضدیت هیستریک با هموطنان بلوچ و اهل سنت دارد ارجاع دادند .  زندانی سیاسی جیهند ریگی توسط مه گلی به اعدام محکوم شد .
 مه گلی قاضی وزارت اطلاعات تا به حال برای ده ها هموطن بلوچ حکم اعدام صادر کرده است که حکم ضد بشری اعدام  تعدادی از آنها به اجرا گذاشته شده است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تزریق آمپول های مشکوک به زندانیان بیمار که به جای درمان آنها وضعیت جسمی زندانی را حاد می کند و جان زندانی را در معرض خطر جدی قرار می دهد  را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به مراجع  قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۶ شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۷ سپتامبر ۲۰۱۳گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: