۱۳۹۱ مهر ۳۰, یکشنبه

قصد اجرای حکم ضد بشری اعدام ۱۰ زندانی در زندان اوینبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » پس از ۱۲ روز از  انتقال ۱۰ زندانی  از زندان قزل حصار  به سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین و عدم مطلع بکردن خانواده های آنها از سر نوشت عزیزانشان صبح امروز به خانواده های آنها آخرین ملاقات داده شد و به آنها گفته شد که قرار است فردا صبح حکم جنایتکارانه اعدام را به  اجرا خواهند گذاشت.
 ۱۰ زندانی زندان قزل حصار روز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه از سالنهای ۲،۱ و ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار برای اجرای حکم اعدام به سلولها انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شدند و از آن تاریخ تا به امروز خانواده های آنها از وضعیت و شرایط عزیزانشان در بی خبری مطلق قرار داشتند. تا اینکه امروز به آنها آخرین ملاقات جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام داده شد.
در طی ۱۲ روز ۱۰ خانواده زندانی بطور مستمر مقابل کاخ آخوند علی خامنه ای در پاستور تجمع کردند و از بی گناهی فرزدنانشان با مسئولین دفتر آخوند علی خامنه ای صحبت کردند ولی مسئولین دفتر علی خامنه ای با بد رفتاری و عدم توجه به صحبتهای آنها و فقط در حد گرفتن نامه اکتفا کردند.حرکت اعتراضی  خانواده ها گویای این مسئله است که پشت پرده  سیاست  اعدام ها  به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت شخص آخوند علی خامنه ای پناهان شده است.
اسامی تعدادی از زندانیانی که برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند به قرار زیر می باشد:
۱-ـ علی مولایی ۶۰ ساله ۴ سال در سالن ۲ واحد ۲  زندان قزل حصارکرج زندانی است
۲-ـ محمدعلی ربیعی ۴۵ ساله ،۸ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی است
۳- ـ حمید ربیعی ۲۰ ساله ۸ ماه است که در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار زندانی است
۴-ـ سعید صدیقی
 در حالی قصد اجرای حکم اعدام این ۱۰ زندانی را دارند که گزارشگران ویژه  سازمان ملل متحدخواستار متوقف کردن اعدام ها و بخصوص اعدام سعید صدیقی هستند اما رژیم ولی فقیه رو در روی جهانیان قرار گرفته است و برای ایجاد فضای رعب و وحشت دست به چنین جنایتهایی هولناک می زند.لذا از تمامی هموطنان در داخل ایران را برای متوقف کردن اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی تحت عنواین مختلف با تجمع مقابل کاخ  آخوند علی خامنه ای در پاستور و هموطنان خارج کشور مقابل نمایندگیهای سازمان ملل متحد خواستار متوقف کردن موج هولناک اعدام ها در ایران شوند  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اصرار آخوند علی خامنه ای بر اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی  را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند  و از دبیر کل ملل متحد ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت محاکمه این جنایتکاران علیه بشریت می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳۰ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: