۱۳۹۱ آبان ۲, سه‌شنبه

ا نتقال ۲ زندانی زندان گوهردشت کرج به سلولهای انفرادی جهت حکم ضد بشری اعدامبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » بعد ظهر روزسه شنبه ۲ آبان ماه حداقل ۲ زندانی از بند ۵ (معروف به بند نوجوانان که نوجوانان زندانی در آنجا نگهداری می شوند) و  بند ۶ زندان گوهردشت کرج به سلولهای انفرادی بند ۱  منتقل شدند و گفته می شود که قرار است حکم ضدبشری اعدام آنها روز چهارشنبه ۳ آبان ماه به اجرا در آورده شود.
اسامی این ۲ زندانی به قرار زیرمی باشد
۱---—شهروز متولد ۱۳۶۵  از بند۵ معروف به بند نوجوانان زندان گوهردشت کرج
۲-ـ  محمد دستمزد سالن ۱۷ بند ۶ زندان گوهردشت کرج که از سال ۱۳۸۴ در زندان بسر می برد.
گرانی ،فقر و بیکاری  باعث شده است که صبر مردم ایران لبریز شود و آنها را در آستانه انفجار عمومی قرار داده است ولی فقیه   آخوند علی خامنه ای به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت، اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی را به طرز جنون آمیزی افزایش داده است.
لذا برای نجات جان هزاران ایرانی که در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در نوبت به دار آویختن بسر می برند هموطنان داخل ایران با تجمع مقابل کاخ ولی فقیه آخوند علی خامنه ای او را وادار به توقف اعدام ها نمایند  و همچنین هموطنان خارج از کشور مقابل نمایندگی های سازمان ملل تجمع نمایند و خواستار اقدامات عملی علیه رژیم ولی فقیه از جمله ارجاع پرونده  جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای به مراجع بین المللی قضایی شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، اعدام های گروهی زندانیان بی دفاع را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت محاکمه وی است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۰۲ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: