۱۳۹۱ آبان ۹, سه‌شنبه

برنامه ریزی قوه قضاییه ولی فقیه برای اعدام های گسترده در زندان گوهردشتبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »قوه قضاییه ولی فقیه آخوندعلی خامنه ای طی چند هفته گذشته برنامه ریزی اعدام های گسترده در زندان گوهردشت کرج را آغاز کرده است.

از چند هفته پیش هیئتی از قوه قضاییه ولی فقیه به ریاست  فردی به نام نجف آبادی یکی  از معاونین عباس جعفری دولت آبادی  دادستان تهران در زندان گوهردشت کرج مستقر شده است. این فرد به زندانیانی که در انتظار اجرای حکم قرون وسطایی اعدام بسر می برند فرم هایی می دهد و زندانیان می بایست این فرم ها را پر کنند.

این فرم ها  علاوه بر مشخصات فردی ، زندانی محکوم به اعدام را در معرض این سئوال عمده  که بصورت پر رنگ و برجسته  نوشته شده است  قرار می دهد؛« چرا تا به حال حکم اعدام شما اجرا نشده است».
ابتدا اکثر زندانیان محکوم به اعدام از پر کردن این فرم ها امتناع می ورزیدند.اما در مرحله بعد زندانیانی که از پر کردن فرم امتناع می کردند  بطور خصوصی توسط نجف آبادی فراخوانده می شوند و آنها را وادار به پر کردن فرم مربوطه می نمود و بصورت تاکیدی این سئوال که چرا تا به حال حکم اعدام شما به اجرا گذاشته نشده است؟پرسیده می شد.
فرمها به تمامی زندانیان محکوم به اعدام در بندهای مختلف زندان گوهردشت داده شده است و آنها موظف به پر کردن آن هستند.
پس از پر کردن فرمها و احضار شخصی زندانیان محکوم به اعدام توسط نجف آبادی یکی از معاونین جعفری دولت آبادی  و پایان یافتن این مرحله ، مرحله دوم این طرح چند روزی است که آغاز شده است.در این مرحله شاکیان زندانیان  محکوم به اعدام را احضارمی کنند و آنها را تحت فشار قرار می دهند که یا باید تقاضای اجرای حکم اعدام را نمایند و یا هزینه های نگه داری  زندانی  را باید به سازمان زندانهای ولی فقیه  بپردازد.این هزینه های رقم های بسیار بالایی هستند و عملا شاکیان قادر به پرداخت آنها نبوده و از این طریق شاکیان را وادار به تن دادن به تقاضای اجرای حکم اعدام می کنند.
ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  با بکار بردن این شیوه می خواهد از طرفی به اعدام های گسترده خود مشروعیت بخشد و از طرفی دیگربا احرای حکم ضد بشری اعدام علیه  قربانیان خشونت ولی فقیه که در زندانهای وی سالها در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند  فضای رعب و وحشت  در جامعه را  تشدید نماید.
گزارشها حاکی از آن است که بیش از ۱۰۰۰ زندانی در زندان گوهردشت کرج در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، نسبت به طرح ضد بشری قوه قضاییه   ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای اعدام های گسترده در زندانها که مشغول برنامه ریزی آن است هشدار می دهد و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار احاله پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مقامات قضایی بین المللی است.  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۹ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۳۰  اکتبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: