۱۳۹۱ مهر ۱۰, دوشنبه

تجمع و اعتراض نزدیک به ۱۰۰۰ نفر مقابل در ساختمان ،وزارت مسکن و شهر سازی


بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » صدها نفر از مردم تهران  و کرج در مقابل وزارت مسکن و شهرسازی  در یکی از انشعابهای خیابانهای آرژانتین تجمع کردند و علیه زمین خواری بیت علی  خامنه ای  شعار دادند.
روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه از حوالی ساعت ۰۹:۰۰ نزدیک به ۱۰۰۰  نفر از اعضای تعاونیهای مختلف تهران و کرج در مقابل وزارت مسکن و شهرسازی تجمع کردندو خواهان دادن مجوز ساخت در  زمینهایی که ۱۰ سال پیش خریداری نموده اند شدند.

جمعیت گسترده ای مقابل درب وزارت مسکن و شهرسازی تجمع کرده اند و خواهان حقوق خویش هستند.
جمعیت تجمع کننده شعارهایی سر دادند که از جمله آن : الله اکبر، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، مرگ بر زمین خوار ،گرفتن زمینها حق مسلم ماست، ما زمینهایمان را می خواهیم یالا، زمین ما حق ماست ، خجالت،خجالت و غیره می باشد.
در اعتراضات امروز ده ها تعاونی که هر تعاونی صدها ها نغر عضو دارد شرکت دارند. اسامی تعدادی از  تعاونیهایی که در اعتراضات امروز شرکت داشتند عبارتند از:تعاونی جهاد نصر،تعاونی کاشانه تهران، تعاونی عدالت 
،تعاونی نیروی هوایی ،تعاونی جهادسازندگی هواپیمایی ویژه و تعاونیهای دیگر می باشند.
حدرد ۱۰ سال پیش قطعه زمینهایی به اعضای تعاونیها فوق فروخته شد. این زمینها در منطقه ۱ تهران  ناحیه ازگل تهران واقع شده است. اطراف این زمینها  به سپاه پاسداران و قوه قضاییه داده  و ساخته شده است. 
اما بیت آخوند علی خامنه ای  دست روی   زمینهای اختصاص داده شده به  تعاونیها گذاشته است و با زورگویی قصد تصرف آنها را دارد و به آنها مجوز ساخت داده نمی شود در حالی که سند زمینها حدود ۱۰ سال پیش به نام اعضای تعاونیها به ثبت رسیده است.
اعضای تعاونیها پس از پیگیهای مستمر تابه حال به نتیجه ای نرسیده اند . آنها برای باز پس گرفتن زمینهای خود امروز اقدام به اعتراضات گسترده در مقابل مسکن و شهرسازی  نمودند.
هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می شود و خشم معترضین نسبت به عدم پاسخگویی بیشتر می شود از طرفی دیگر شعارها تندتر می گردد. تعدادی از مردم در صدد ورود به ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی هستند اما درب های آن را بستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۰ مهر ۱۳۹۱ برابر با اول اکتبر ۲۰۱۲  

Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: