۱۳۹۱ مهر ۲۳, یکشنبه

انتقال ۳ زندانی به سلولهای انفرادی زندان ساری جهت اجرای حکم ضد بشری اعدامبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۳ زندانی از زندان ساری جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده اند که ۲ نفر از آنها از اتباع افغانستان می باشند . این ۳ زندانی  از زمان انتقال به سلولهای  انفرادی تاکنون در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.

 نام زندانیانی که به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده اند به قرار زیر می باشند:
۱- غلام حاجی زاده
۲- عبدالحکیم خمیری فرزند عبد الحمید از اتباع افغانستان نزدیک به ۴ سال است که در زندان ساری زندانی می باشد
۳-محمدرضا تاجیک ۲۶ ساله فرزند عبدالله از اتباع افغانستانُ نزدیک به ۳ سال است که در زندان ساری زندانی می باشد
رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای سیاست اعدام زندانیان سیاسی ، اعدام های  گروهی و سرکوب خونین مردم ایران را تعیین می کند این سیاست توسط آخوند صادق لادیجانی از جنایتکاران علیه بشریت که نام وی در لیست بین المللی ناقضین حقوق بشر قرار دارد مورد تایید قرار می گیرد و دستور اجرای آن را صادر می کند، همچنین شکنجه گران وزارت اطلاعات ولی فقیه سیاست او را به صورت یورش به منازل مردم ، دستگیری آنها و انتقال به سلولهای انفرادی و مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن و پرونده سازی و صدور احکام سنگین به اجرا در می آورند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال  گروهی ۳ زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت محاکمه این جنایتکاران علیه بشریت می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۳ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: