۱۳۹۱ مهر ۱۴, جمعه

نامه روحانی آزادیخواه آقای کاظمینی بروجردی به رسانه های بین المللینامه روحانی آزادیخواه و مبارز آقای کاظمینی بروجردی خطاب به رسانه های بین المللی جهت ارسال و انتشاردر اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»قرار داده شده است. متن نامه به قرار زیر می باشد:
خدمت مدیران خبر گزاری های  جهان
حضور مسئولین  پخش اخبار بین المللی
خبرنگاران عزیز ، فرشتگان خبری دنیا
خانمها و آقایان
درود همه ملتهای تحت سانسور و اختناق و تفتیش عقاید بر شما
این پیشوای توحیدی که خواهان آزادی اندیشه و بیان و رسانه و قلم است مدت هفت سال در زندان های موحش و مخوف رژیم استبدادی دینی در وضعیت اسفناک مرگ تدریجی قرار دارد و ممنوع از دارو و درمان و وکیل می باشد و گناهش از دید حاکمیت  دیکتاتورانه مذهبی دفاع از صلح و عدالت و آزادگی است و آنچه که حکام خودکامه را عصبانی کرده مخالفت با اسلام سیاسی بوده لذا با شکنجه های روحی وجسمی و خانوادگی، وی را در معرض انهدام قرار داده اند.
اینجانب از میان میله ها ودیوارها و قفل های اوین از شما می خواهم تا صدای حق طلبانه متعرضین  به خشونت ها و قساوتهای ولایت مطلقه فقیه را به گوش جهانیان برسانید و عموم بشریت را نسبت به جنایات سی وسه ساله هیئت حاکمه ضد بشر آگاه سازید، رسانه های جمعی در ایران  زیر قیچی مامورین امنیتی  به اعلام  آمارهای دروغین اقتصادی و اعتباری پرداخته اند تا ملت مظلوم و غارت زده این کشوررا برای مدتی آرام  نگه دارند رادیو و تلوزیون دولتی این مملکت نقش مسکّن کاذب داشته و همواره در گستره بی خبری و اغمای جامعه از حقایق مسلم  جاری می کوشد و هزینه های سرسام آور تثبیت تفکرات غیر واقعی را بر مردم فقیر و علیل و دردمند  تحمیل می سازد چه کسی باور می کند که سرزمین ثروتمندی چون ایران یکی از مراکز عمده نداری و اعتیاد و طلاق و بیکاری و فوت های زود رس و غیرطبیعی باشد؟
آیا با این همه مصائبی که در کشور ما وجود دارد سکوت رعیت و خموشی اکثریت  نشانه وفور گارد آهنین و زیادی رعب و وحشت  نیست؟
بدینوسیله خواهان ارسال نمایندگان خبری و توجه همه جانبه مراکز اطلاع رسانی جهان به زندانیان سیاسی و اعتقادی می باشم.

سید حسین کاظمینی بروجردی
اوین – تهران – ایران
مهرماه ۱۳۹۱

www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: