۱۳۹۱ آبان ۲, سه‌شنبه

دستگیری فعال دانشجویی احمد شاهرضا یی یا یورش مامورین وزارت اطلاعاتبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فعال دانشجویی احمد شاهرضایی با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل گردید.
روز سه شنبه ۲ آبان ماه حوالی ساعت ۱۰ صبح هنگامی که عازم پادگان محل خدمت سربازی خود بود توسط بازجویان وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل گردید
فعال دانشجویی احمد شاهرضایی ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در حالی که پیشانی بندی که بر روی آن شعار مرگ بر خامنه ای نوشته شده بود بر پیشانی خود بسته بود مقابل دانشگاه تهران دستگیر شد. او مدتی در شکنجه گاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت و با پرونده سازی آنها  به ۱۸ ماه حبس محکوم شد و پس از طی کردن محکومیتش آذرماه ۱۳۹۰ آزاد گردید.
در ۱۹ مهر ماه که مامورین وزارت اطلاعات  به منازل چندین نفر از جوانان  شهریار و کرج یورش بردند در آن زمان فعال دانشجویی احمد شاهرضایی در منزل نبود . در این یورشهای وحشیانه که سربازجوی وزارت اطلاعات محبی فرماندهی یورشها را به عهده داشت به منزل زنده یاد امیر حسین ساران یورش بردند و بابک ساران را دستگیر نمودند.در این یورشها همچنین هومن آرمندی، مهدی صمدی،وحید برقی دستگیر شدند.اما وحید برقی پس از چند روز آزاد گردید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری ، قرار دادن در سلولهای انفرادی ،شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات دروغین ، پرونده سازی و صدور احکام سنگین را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۰۳ آبان۱۳۹۱ برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: