۱۳۹۱ مهر ۱۶, یکشنبه

روز جهانی کودک بر کودکان ایران و جهان فرخنده باد


روزهای کودکی روز های پر از هیجان ، بازی و شادیهای کودکانه و تداعی روزهایی سراسر آرامش و فارغ از هر گونه خشونت بزرگانه 
اماچه بسیارند   کودکانی که در درد و رنج کودکانه خود اسیرند.در برگ برگ دفتر نقاشی آنان بازیها و خنده های کودکانه رنگ باخته است کودکانی که از حق کودکی خود محروم شده اند 
و خیلی زود پا به دنیای خشن بزرگترها گذاشته اند  .کودکانی با کوله باری از محنت و تجربه .کودکانی که در اوضاع نابسامانی اقتصادی و اجتماعی بازیهای کودکانه خود را به ناچار به فراموشی سپرده اند .
در حالیکه میلیونها  تومان صرف هزینه های مسافرت سردمداران رژیم و خانواده آنها می شود تا با بی شرمی کامل در پشت تربیون سازمان ملل در مقابل دنیا بایستند و دم از عدالت و حقوق مردم بزنند .
افشای میلیاردها تومان دزدی حاکمان  رژیم از اموال مردم همان پولی که از کودکان دریغ شده است و آنها را مجبور ساخته به کار در خیابانها و کارگاهها به دلیل فقر و بی عدالتی روی آورند .
آری دزدی حاکمان و افزایش روز افزون قیمت مایحتاج زندگی مردم ، خانواده ها را وادار ساخته تا قسمتی از بار اقتصادی خانواده را بر دوش کودکان بگذارند.
 طبق قوانین همین رژیم تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی باید رایگان باشد یعنی تحصیل رایگان ! اما چه بسیار کودکانی که به دلیل شهریه های سنگین مدارس به اصطلاح دولتی از تحصیل بازمانده اند 
و روانه بازار کار با دستمزد اندک و به عبارتی بهره کشی شده اند. 

 پس یادآر کودکانی را که شاید هر روز با بی اعتنایی از کنارشان می گذریم .کودکی که با باری سنگین بر دوش ساعتها در خیابانها در سطلهای زباله نان شب خود را جستجو می کند 
پسرکی در کنار خیابان بساط واکس خود را گسترده است و کمی آن طرف تر پسرکی در کنار ترازو و دخترکی با جعبه ای از آدامس و فال به انتظار نشسته اند 
با نگاههایی پر از التماس به عابرینی که بی تفاوت از کنار آنها می گذرند و با درونی پر از اضطراب و دلهره که نکند امشب دست خالی به خانه بازگردند  .
کودکانی که در کنار سنگفرش خیابان و در کوره ها و کارگاهها در تمام روزهای بی سرنوشت ، بازیهای و قهقه های کودکانه، کتاب و درس و مدرسه و حق تحصیل خود را جستجو می کنند 
و در سرمای زمستان و گرمای سوزان تابستان سرپناه و سقفی محکم را و یادآر از کودکانی که به دلیل فشارهای اقتصادی وسلب حقوق اولیه آنها توسط آخوندهای حاکم برای تامین معاش خود و خانواده گرفتار باندهای مافیایی  فروش مواد مخدر می شوند 
و حتی تعدادی از آنها به دام اعتیاد گرفتار شده اند. 

طبق ماده ۳۷ پیمان نامه حقوق کودک هیچ کودکی نباید مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد و باز هم یادآر کودکانی که در گوشه ای 
از دنیا قربانی جنگ و خشم و دیکتاتوری  زمان خوداند. چه بسیار کودکانی که این روز را با گلوله باران و آوارگی تجربه کرده اند و می کنند. 
و یادکن از کودکانی که به جرم غفلت کودکانه در پشت میله های زندان مرگ را نظاره گرند و اعدام را به انتظار نشسته اند .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران در این روز که متعلق به تمامی کودکان است خواهان وادار کردن رژیم ولی فقیه حاکم بر ایران به رعایت قوانین و پیمان نامه حقوق کودک برای 
-۱ لغو مجازات اعدام کودکان 
 ۲- برخورداری همه کودکان از مسکن ، آموزش و بهداشت رایگان و تخصیص و تامین امکانات رفاهی و بهداشتی
۳- به رسمیت شناختن حقوق انسانی تمامی کودکان صرف نظر از ملیت ، نژاد و مذهب است .

 فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران همراه با تمامی فعالان  عرصه حقوق کودک تا رسیدن به دنیایی که شایسته تمامی کودکان است دنیایی که در آن تمامی کودکان 
از هویت و حقوق انسانی  خویش بهره مند  شوند دنیایی بدور از خشم و خشونت و بهره کشی و پر از خنده های کودکانه ثابت قدم و استوار ایستاده ایم . 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۶ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۰۷ اکتبر ۲۰۱۲

www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: