۱۳۹۱ مهر ۱۷, دوشنبه

بی خبری مطلق از وضعیت و شرایط زندانی سیاسی ارژنگ داودیبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ».از وضعیت زندانی سیاسی ارژنگ داودی که از ۷ تیر ماه از سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج بدون هیچ دلیل خارج و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات ولی فقیه علی خامنه ای منتقل شده است هیچ خبری در دست نیست.
از زمان انتقال وی به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین  شکنجه گاه وزارت اطلاعات به خانواده داودی که تحت فشارها و تهدیدات شدید بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند نه اجازه ملاقت داده اند و نه به خود وی حتی اجازه تماس تلفنی کنترل شده داده شده است.
 معمولا زمانی که بازجویان وزارت اطلاعات به زندانی اجازه تماس و به خانواده وی اجازه ملاقات داده نمی شود به این معنی است که زندانی سیاسی  تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی بازجویان قرار دارد و از ترس افشا نشدن شکنجه های وحشیانه علیه زندانی سیاسی تمامی ارتباطات وی را با خانواده اش قطع می کنند.
مرداد ماه سال گذشته زندانی سیاسی ارژنگ داودی چندماه بدون دلیل به شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل شد و در آنجا تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت که منجر به پاره شدن پرده گوش  و آسیب جدی کتف وی گردید.همزمان برای تحت فشار گذاشتن وی ، همسر زندانی سیاسی ارژنگ داودی تنها به دلیل دفاع و پیگیری وضعیت حقوقی همسرش دستگیر و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل  و بیش از ۴ ماه تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت.
یکی از سربازجویان وزارت اطلاعات که با نام مستعار علوی شکنجه جسمی و روحی زندانی سیاسی ارژنگ داودی و همسرش را به عهده دارد.این شکنجه گر و جنایتکار علیه بشریت سال گذشته با فشارهای و تهدیدات غیر انسانی همسر آقای داودی را وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خودش نموده است و این اعترافات تلویزیونی که خود سندی از جنایتهای بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه آخوند علی خامنه ای است را وسیله ای برای تحت فشار قرار دادن او قرار داده است.این بازجوی شکنجه گرو جنایتکارآخوند علی خامنه ای که حتی شهامت به زبان آوردن نام خود را ندارد با تماسهای تلفنی جنگ روانی مستمری علیه همسر آقای داودی بکار می برد.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی بیش از ۸ سال است که در زندانهای مختلف ولی فقیه علی خامنه ای بسر میبرد. او در طی این مدت تحت فشارهای قرون وسطایی و غیر انسانی قرار داشت و بارها به شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل گردید و تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت که در آخرین مورد آن منجر به پاره شدن پرده گوش وی و و آسیب جدی رساندن به کتفش گردید. با نامه کتبی دفتر علی خامنه ای منزل شخصصی این زندانی سیاسی مصادره و در اختیار یکی از شکنجه گران اطلاعات ولی فقیه قرار داده شد. همچنین همسر این زندانی سیاسی را بیش از ۴ ماه در سلول انفرادی تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دادند و بیشرمانه ، بازجویان ولی فقیه او را تحت فشار قرار دادند که باید از همسرش جدا شود . بازجویان وزارت اطلاعات حق داشتن ملاقات و هرگونه تماس با خانواده اش را ماهها است که از او سلب کرده اند . تمامی فشارهای فوق برای وادار کردن این زندانی سیاسی به سکون در مقابل جنایت هایی است که در زندانهای ولی فقیه روی می دهد می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که جان زندانی سیاسی ارژنگ داودی در شکنجه گاه وزارت اطلاعات تهدید میکند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات لازم برای نجات جان این زندانی سیاسی و پایان دادن به  فشارها و جنگ روانی علیه همسر وی می باشد
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۷ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۸ اکتبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: