۱۳۹۱ مهر ۳۰, یکشنبه

تهدید به شلیک گلوله به خانواده ۱۰ زندانی مقابل کاخ علی خامنه ای


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » تجمع  اعتراضی مجدد  خانواده ۱۰ زندانی همراه با تعدادی از مردم تهران مقابل کاخ علی خامنه ای در خیابان پاستور تهران.
پس از یورش وحشیانه گارد ویژه و نیروهای سرکوبگر ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  به خانواده ۱۰ زندانی و تعدادی از مردم تهران ،خانواده ۱۰ زندانی همراه با تعدادی از مردم تهران از یک ساعت پیش دوباره مقابل کاخ آخوند علی خامنه ای در خیابان پاستور تهران تجمع کردند و خواستار متوقف کردن حکم جنایتکارانه اعدام عزیزان خود شدند.
همزمان با تجمع خانواده ۱۰ زندانی و تعدادی از مردم تهران، انبوهی از نیروهای سرگوبگر گارد ویژه و نیروی انتظامی با تعداد زیادی خودرو و موتورسیکلت آنها را محاصره کرده اند و خانواده ها را تهدید به شلیک مستقیم می کنند.مادر یکی از ۱۰ اعدامی مقابل آنها سینه سپر کرد و به آنها گفت ما از تهدید هراسی نداریم اگر می تونی خوب شلیک کن؟
ولی فقیه  آخوندعلی خامنه ای به خانواده های که به او پناه آورده اند و از او می خواهند که جان عزیزانشان را نجات دهدبجای پاسخ منطقی دادن به  آنها، نیروی سرکوبگر گسیل کرده است  وآنها را  تهدید به شلیک گلوله و اعمال وحشیانه می کند.
ده خانواده ای که عزیزان آنها امکان دارد تا  ساعتی دیگر جان  گرفته شود علیرغم تهدید به شلیک گلوله ،دستگیری و رفتارهای وحشیانه دیگر همچنان مقابل کاخ علی خامنه ای ایستاده اند و خواهان متوقف کردن حکم ضد بشری اعدام هستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اصرار آخوند علی خامنه ای بر اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی  را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند  و از دبیر کل ملل متحد ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت محاکمه این جنایتکاران علیه بشریت می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
اول آبان  ۱۳۹۱ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: