۱۳۹۱ مهر ۱۰, دوشنبه

ادامه تجمع اعتراضی مردم نسبت به قصد تصاحب زمینهای آنها توسط بیت آخوند علی خامنه ای


بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، تجمع و اعتراضات گسترده اعضای  چندین تعاونی تهران و کرج در مقابل وزارت راه، مسکن و شهرسازی همچنان ادامه دارد 
و تجمع کنندگان خواهان حال مشکل بیش از یک دهه خود هستند.
روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه از ساعت ۰۹:۰۰ بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای تعاونیهای مختلف تهران و کرج در اعتراض به قصد تصاحب زمینهایشان توسط 
بیت آخوند علی خامنه ای در مقابل وزارت راه،مسکن و شهر سازی تجمع کردند و دست به اعتراضات گسترده زدند. این اعتراضات تا انتشار این خبر در مقابل این وزارت خانه ادامه دارد.
تا این لحظه تعدادی از مسئولین این وزارتخانه از جمله معاون وزیردر اثر اعتراضات گسترده و شعارهای مستمر آنها وادار به حضور و پاسخگویی شد . 
این فرد بجای حل مشکل آنها  شروع به وعده و وعید دادن نمودند که با مخالفت تجمع کنندگان  مواجه شد.
تجمع کنندگان خطاب به معاون وزیر گفتند که مشکل ما بیش از ۱۰ سال است که ادامه دارد و باید امروز حل شود و همزمان تعدادی از آنها اقدام به شعار دادن نمودند
معاون وزیر به منظور متفرق کردن آنها از تجمع کنندگان می خواست که تا آخر مهر به وی فرصت دهند او در این مورد پیشنهاداتی دارد ولی تجمع کنندگان به وی گفتند:
 که در مورد زمینهای خود هرگز کوتاه نخواهند آمد و هیچ پیشنهادی بجز تمامی ملک خود را نخواهند پذیرفت. 
در اعتراضات امروز تعداد زیادی از  تعاونیها که هر تعاونی صدها ها نغر عضو دارد شرکت دارند. اسامی تعدادی از  تعاونیهایی که در اعتراضات امروز شرکت داشتند عبارتند از:
تعاونی جهاد نصر،تعاونی کاشانه تهران، تعاونی عدالت 
،تعاونی نیروی هوایی ،تعاونی جهادسازندگی هواپیمایی ویژه و تعاونیهای دیگر می باشند.
حدرد ۱۰ سال پیش قطعه زمینهایی به اعضای تعاونیها فوق فروخته شد. این زمینها در منطقه ۱ تهران  ناحیه ازگل تهران واقع شده است. 
اطراف این زمینها  به سپاه پاسداران و قوه قضاییه داده  و ساخته شده است. 
اما بیت آخوند علی خامنه ای  دست روی   زمینهای اختصاص داده شده به  تعاونیها گذاشته است و با زورگویی قصد تصرف آنها را دارد 
و به آنها مجوز ساخت داده نمی شود در حالی که سند زمینها حدود ۱۰ سال پیش به نام اعضای تعاونیها به ثبت رسیده است.
اعضای تعاونیها پس از پیگیهای مستمر تابه حال به نتیجه ای نرسیده اند . آنها برای باز پس گرفتن زمینهای خود امروز اقدام به اعتراضات گسترده در مقابل مسکن و شهرسازی  نمودند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۰ مهر ۱۳۹۱ برابر با اول اکتبر ۲۰۱۲  

Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز استهیچ نظری موجود نیست: