۱۳۹۴ فروردین ۳۱, دوشنبه

دیدگاه زندانی سیاسی ارژنگ داودی در باره بن بست مرگبار رژیم ولی فقیه

 
دیدگاه زندانی سیاسی ارژنگ داودی جهت اطلاع عموم و انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران  قرار داده شده است متن گزارش به قرار زیر است:

با یاد خدا،
ایرانیان جهان،
برای به پیروزی رساندن انقلاب سوم، متشکل شویم.

امید به جهان ستمدیده راه برده
که آفتاب برابر آزادی
چنین درخشان برآمده بر بلند ـ جای گرده این کویر
اینک بی که داغ کینه ای بر جگر خلیده داشته باشیم
برمی خیزیم با فانوس رهنمای خلق
در دستانی سرشار از حماسه تاریخ

هم میهنان،
خیلی وقت است باند مافیایی خامنه ای و شرکا که تمامی قافیه ها را باخته و در تمامی ابعاد حتی در بعد شعار !؟ نیز به ورشکستگی مطلق درغلتیده، هر چند که عرصه را بسیار تنگ می یابد، اما بنا به سرشت غیرقابل تغییر همه خودکامگان تاریخ به طرزی لجوجانه و از سرنادانی های آمیخته به جنون قدرت پرستی از یکسو با توسل به بحران افزایی در منطقه و تلاش مذبوحانه برای به سرانجام رساندن یک رشته بازی های بی سرانجام پیشین به خرید روزمره زمان روی آورده، و از دیگرسو با به میدان آوردن مهره های سوخته پیشین و جابجایی وهم آلود آنان برای تداوم حیات انگلی خود در ازای نابودی هر چه تمامتر ملت بزرگ ایران، سرسختی جنون آمیز به خرج می دهد !؟
این در حالیست که شرایط درونی و برونی تأثیرگذار بر آینده میهن اهورایی، ایجاب می دارد که هر چه سریعتر کلیت باند ۵۰۰ نفره فقیه و امت نیم درصدی آن، ضمن اذعان صریح به فساد، اسراف، اتلاف و ... ناشی از ناکارایی و ناکارآمدی های ۳۷ سال اخیر، خودخواهی و قدرت پرستی را کنارگذارده برای اولین بار در حیات نامبارک سیاسی اش دوراندیشی به خرج داده، ضمن تن دادن به برگزاری یک محاکمه دستجمعی، صریح، علنی و منصفانه با حضور ناظران و حقوقدانان بین المللی به طور داوطلبانه!؟ و بدون توسل به خشونت های بیشتر از جغرافیای سیاسی کشور بیرون برود.
 بدین طریق تمهیدات اولیه برای به سرانجام رساندن آرمان های معطل مانده جنبش ۲۰۰ ساله « آزادیخواهی و دموکراسی پذیری ایرانیان » به طرزی مسالمت جویانه فراهم می آید. آرمان هایی که به شکل کاملا شفاف در سه سرفصل بزرگ تاریخ معاصر کشور یعنی انقلاب مشروطه ، نهضت ملی و انقلاب ۵۷ تبلور بارز یافته اند. هر چند که تجربه هایی بی شمار تاریخی به وضوح ثابت نموده که زورگویان فقط و فقط زبان زور را درک می کنند ولی از صمیم دل، امیدواریم که باند زراندوز و زورپرست حاکم به ندای حق طلبانه ایرانیان گوش فرا داده، خروش مردمان عاصی از این همه بحران ناشی از خیانت و دغلکاری غاصبان انقلاب ۵۷ را جدی گرفته، پس از ۳۷ سال، حداقل برای صیانت نفس، عقل غریزی !؟ خود را بکار گیرد. باشد که بیش از این برای آنچه ادعای نمایندگی اش را دارد، در آینده ایران و جهان، بدنامی و رسوایی بیشتر به بار نیاورد. در غیر اینصورت با اوجگیری توفان خشم و خروش بر افروخته این ملت مخدوع و مغبون که بدون تردید به خونریزی های بیشتر از سوی سلطه گران بیگانه زاد و بیگانه پرست خواهد انجامید، دیگر علیرغم میل باطنی و تلاش های بی شائبه مبارزان میهندوست برای شکستن « چرخه کریه قتل و انتقام » پس از هر « نقل و انتقال سیاسی » در کشور، شاید هیجکس را هرگز یارای اعلان « عفو» و گذشتن از سر تقصیرات یا به عبارت دقیق تر جنایات غیر قابل بخشش !؟ یکایک اهالی باند مخوف و ایرانی ستیز حاکم نباشد.

هم میهنان به پیش
پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایرانیان
دیرزیوی و شادزیوی همگان را آرزومندم
زنده باد ایرانی
پاینده باد ایران
در اهتزاز باد پرچم سه رنگ اهورایی

ارژنگ داودی
معلم، شاعر، نوسینده
زندانی سیاسی زندان رجایی شهر
۳۱ فروردین ۱۳۹۴


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فقط با ذکر منبع آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: