۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۹, جمعه

انتقال حداقل ۱۰ زندانی به سلولهای انفرادی زندان قزل حصار جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام


  بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح امروزحداقل ۱۰ زندانی زندان قزل حصار به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام منتقل شدند.
روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه حداقل ۱۰ زندانی از سالنهای مختلف واحد ۲ زندان قزل حصاراز جمله سالنهای ۲،۳،۱ جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند .اسامی تعدادی از این زندانیان عبارتند از :

۱ـ نورالدین قیطاسی ۳۳ ساله از سالن ۲ واحد۲ زندان قزل حصار ، وی ۴ سال است که  در زندان بسر می برد.
۲ـ جعفر اربابی ۲۹ ساله از سالن ۲ واحد ۲، وی به مدت ۴ سال است که در زندان بسر می برد.
۳ـ محمدجعفر رمضانزاده ۴۳ ساله از سال ۲ واحد ۲، وی ۳ سال است که در زندان بسر می برد.
۴ـ حمید قبادی از سالن ۳ واحد ۲
۵ـ صلاح الدین تمامی ۳۰ ساله از سالن۱ واحد ۲، وی ۳ سال است که در زندان بسر می برد.

زندان قزل حصار کرج یکی از بزرگترین اردوگاههای مرگ رژیم ولی فقیه است که بیش از هزار زندانی در آن در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.
رژیم ولی فقیه برای ایجاد فضای رعب و وحشت،  موجی ازاعدام ها را آغاز کرده است.سیاست اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های جمعی و سرکوب خونین مردم ایران توسط شخص آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم تعیین می شود. آخوند صادق لاریجانی ، آخوند محمود علوی و سایر آخوندهای همدست وی مجریان این سیاستهای قرون وسطایی و ضد بشری هستند .

فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، موج  اعدام ها را  که  در زندانهای مختلف ایران به اجرا در آمده است و یا زندانیان در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند  و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به موج جدید اعدام  در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه بین المللی کیفری است.


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۹ اردیبهشت ۹۳ برابر با ۹ می ۲۰۱۴


 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193


طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» فقط با ذکر منبع آن مجاز استهیچ نظری موجود نیست: