۱۳۹۲ مرداد ۲۰, یکشنبه

نامه پدر و مادر زندانی ایرج محمدی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحدنامه پدر و مادر  زندانی ایرج محمدی جهت ارسال به کمیسر عالی و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» در ایران قرار داده شده است متن نامه به قرار زیر می باشد:  

به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه،
با احترام به استحضار می رساند که اینجانبان محمد محمدی ۶۵ ساله و زهرا کدیور ۶۰ ساله پدر و مادر زندانی سیاسی ایرج محمدی هستیم که متاسفانه به اتهامات دروغ و کذب به مدت ۱۰ سال تبعید در زندان زاهدان محکوم گردیده و نصف آن را نیز  سپری نموده است .
لذا پسرمان در اثر شکنجه های وارده به بیماری مغز و اعصاب مبتلا گردیده و قادر به ادامه  تحمل حبس نمی باشد که این امر به تایید پزشکان متخصص و پزشک قانونی شهرستان زاهدان نیز رسیده است.
اکنون از کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران جناب آقای احمد شهید تقاضامندیم تا از مقامات ایران بخصوص رئیس جمهور منتصب که همواره دم از شعار دفاع از حقوق شهروندی می زنند آزادی فرزندمان ایرج محمدی را از بند و اسارت خواستار شوند تا وی بتواند به آغوش جامعه و خانواده بازگردد
پدر و مادر زندانی سیاسی ایرج محمدی
۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۲
   رونوشت به :
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: