۱۳۹۲ مرداد ۳۰, چهارشنبه

اعدام گروهی ۱۱ زندانی در زندانهای قزل حصار و گوهردشت کرجبنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » ۱۱ زندانی در زندانهای قزل حصار  و گوهردشت کرج به دار آویخته شدند.
روز دوشنبه ۲۸ مرداد ماه در یک اعدام گروهی و جنایتکارانه ۱۱ زندانی در زندانهای قزل حصار و گوهردشت کرج مخفیانه  به دار آویخته شدند .۵  نفر از آنها از زندانیان  زندان گوهردشت کرج بودند  که ۳ نفر آنها از بند ۳ زندان گوهردشت کرج  بودند.
۶ زندانی بی دفاع دیگر  از واحد ۲ زندان قزل حصار کرج بودند که در این زندان به دار آویخته شدند.
علیرغم اینکه ۳ روز از اجرای احکام اعدام های گروهی می گذرد اما هنوز قوه قضاییه ولی فقیه از انتشار خبر اعدام ها خوداری می کند.
موج جدید اعدام های گروهی پس از انتصاب آخوند حسن روحانی آغاز شده است.آخوند حسن روحانی  در مصاحبه هایش فریبکارانه سعی می کند  تصویر دیگری از خود  ارائه  دهد.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، موج جدید اعدام های گروهی که بعد از انتصاب آخوند حسن روحانی آغاز شده است به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ولی فقیه رژیم و آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ برابر با  ۲۱ اوت ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: