۱۳۹۲ مرداد ۲۳, چهارشنبه

یورشهای وحشیانه به زندانیان بی دفاع و انتقال تعدادی از آنها به سلولهای انفرادیبنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »یورش وحشیانه گارد زندان طی ۳ روز گذشته به بندهای زندان مرکزی بندر عباس و انتقال تعدادی از زندانیان بی دفاع به سلولهای انفرادی .
طی روزهای دوشنبه،سه شنبه و چهارشنبه ۲۱، ۲۲ و ۲۳ مرداد ماه جاری ، گارد زندان به بندهای ۲ و ۸ زندان مرکزی بندر عباس یورش بردند. این یورشهای وحشیانه  توسط گارد زندان ،هنگام ناهار و شام آغاز شد و مدتی طولانی ادامه داشت .در طی این یورشها زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و وسایل شخصی آنها تخریب و بعضی از آنها توسط گارد زندان به سرقت برده شد.
زندانیان بند ۲ و ۸ زندان مرکزی بندرعباس نسبت به این یورشهای وحشیانه و غیر انسانی دست به اعتراض زدند که با برخوردهای وحشیانه زندانبانان ولی فقیه مواجه گردید و تعدادی از آنها به سلولهای انفرادی منتقل شدند که اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد: ۱ـ سعید بارنده ۲ـ فرامرز از بند هشت ۳-ـ زندانی شاکر بزبان از بند ۲  . آنها  تحت شکنجه های جسمی و روحی زندانبان ولی فقیه به سلولهای انفرادی منتقل شدند .
این یورش وحشیانه علیه زندانیان بی دفاع زندان مرکزی بندرعباس به دستور و تحت فرماندهی فردی به نام صفرعلی براری مدیر اطلاعات زندانهای استان هرمزگان صورت گرفته است .این فرد خود شخصا ،زندانیان بی دفاع را مورد بازپرسی و شکنجه قرار می دهد و از جنایتکاران علیه بشریت است.او بطور مستمر در زندانهای استان و بخصوص زندان بندر عباس حضور پیدا می کند و زندانیان بی دفاع را بدون دلیل در بند   جلوی سایر همبندیانشان مورد بازرسی و شکنجه جسمی قرار می دهد.
موج جدید اعدام ها و سرکوب  زندانیان بی دفاع در زمانی صورت می گیرد که آخوند روحانی رئیس جمهور منصوب ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  با شعار تدبیر و اعتدال کارش را آغاز نموده است.   
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،آغاز موج جدید اعدام های گروهی و  یورشهای سیستماتیک گارد زندان به زندانیان بی دفاع که با آغاز بکار رئیس جمهور منصوب ولی فقیه با شعارهای فریبکارانه تدبیر و اعتدال  صورت می گیرد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده  جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی مانند صادق لاریجانی و مصلحی به دادگاه های بین المللی جهت محاکمه این جنایتکاران علیه بشریت  است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۴ مرداد ۱۳۹۲ برابر با ۱۵ اوت ۲۰۱۳کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: