۱۳۹۲ مرداد ۲۹, سه‌شنبه

خطر جدی اجرای احکام اعدام جان زندانیان عقیدتی اهل تسنن را تهدید می کندبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» خطر جدی اعدام جان ۲۲ زندانی اهل سنت را در زندانهای قزل حصار،گوهردشت کرج و سنندج تهدید می کند.
زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت جوانانی هستند که  در سالهای ۸۸ و ۸۹ اکثرا در سنندج دستگیر شده اند.  این جوانان بین ۲۴ تا ۳۵ سال سن دارند و تعدادی از آنها دانشجو می باشند.آنها  ۱۸ الی ۳۳  ماه  در سلولهای  انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه و طاقت فرسای جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشتند.
بازجویان وزارت اطلاعات پس از شکنجه های وحشیانه و وادار کردن آنها به اعترافات  تلویزیونی علیه خود، علیه آنها پرونده سازی کرده اند و پرونده آنها  را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران می فرستند.فردی که  جوانان اهل سنت را محاکمه و محکوم به اعدام نموده است آخوندی به نام  محمد مقیسه معروف به ناصریان از جنایتکاران علیه بشریت است که در کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و بخصوص قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ مشارکت فعال داشت.این فرد همچنان احکام اعدام علیه فعالین سیاسی،دانشجویی، زنان،معلمان و سایر اقشار جامعه را صادر می کند. رفتار این جنایتکار علیه بشریت در  دادگاه های فرمایشی ولی فقیه کاملا وحشیانه و غیر انسانی است.او در دوران آخوند خمینی و آخوند خامنه ای مشغول صدور احکام اعدام و اجرای آنها بوده است.
اسامی زندانیان عقیدتی اهل سنت که در زندانهای قزل حصار، گوهردشت کرج وسنندج در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند به قرار زیر می باشد:
۱ـادریس نعمتی فرزند کریم،متولد ۱۳۶۸  تاریخ بازداشت ۱۸اسفند ۸۹ حکم اعدام شفاهی به وی اعلام شده  است.
۲ـ فرزاد شاه نظری فرزند محمد رئوف،  متولد ۱۳۶۷ از اهالی سنندج ،  در تاریخ  ۲۳خرداد ۸۹  دستگیر شد و ۲۰ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار داشت .او در ۱۲ مهرماه ۹۱  در دادگاهی فرمایشی توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد .
۳ ـ شهرام احمدی فرزند عبدالله، متولد ۱۳۶۶ در تاریخ  ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ دستگیر  و ۳۳ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج و زنجان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت و در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۱ در یک دادگاه فرمایشی توسط آخوند محمد مقیسه (ناصریان ) به اعدام محکوم شد.
۴ـ صدیق محمدی متولد ۱۳۶۶ ،در تاریخ  ۳ خرداد ۸۸ دستگیر و توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد او در حال حاضر در واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی است.
  ۵ـ پوریا محمدی فرزند شریف دانشجوی رشته ریاضی کاربردی دانشگاه سنندج  متولد ۱۳۶۵  در تاریخ ۸ آذر ۸۸ دستگیر و ۲۴ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج تحت شکنجه های وحشیانه بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت و توسط آخوند محمد مقیسه در یک دادگاه فرمایشی به اعدام محکوم شد.
۶ـ جهانگیر دهقانی فرزند خدارحم متولد ۱۳۶۵  درتاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ دستگیر و ۱۹ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت و در دی ماه ۸۹  توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد. او در حال حاضر در زنذان قزل حصار کرج در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد.
۷ـجمشید دهقانی ( برادر جهانگیر دهقانی خانواده شان  همین ۲ پسر را دارند که هر دو حکم اعدام دارند )فرزند خدارحم متولد ۱۳۶۴  در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸  بازداشت و ۱۹ ماه در سلولهای انفرادی بسر برد و در دی ماه ۸۹ توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد. او در حال حاضر در زندان قزل حصار کرج در انتظار اعدام بسر می برد.
۸ـ محمدیاور رحیمی متولد ۱۳۶۴  فرزند ناصر در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ دستگیر و ۱۸ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های غیر انسانی قرار داشت  .
۹ـ بهروز شاه نظری متولد ۱۳۶۴  دانشجوی رشته ریاضی   فرزند فتح الله در تاریخ ۲۷ اردیبهشت دستگیرو ۳۳ ماه در سلولهای  انفرادی  اداره اطلاعات سنندج تحت شکنجه های وحشیانه  جسمی و روحی  قرار داشت. او توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شده است.
۱۰ـ محمد غریبی متولد ۱۳۶۴  فرزند حسن در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ دستگیر و توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد.
۱۱ـ حامد ملکی فرزند حسین متولد ۱۳۶۴  در تاریخ ۵ مهر۸۸ دستگیر و ۲۸ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه بازجویان وزارت اطلاعات  قرار داشت و در یک دادگاه فرمایشی توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد.
۱۲ـ کمال ملایی فرزند احمد متولد ۱۳۶۳  درتاریخ ۳۰ تیر ۸۸ دستگیر و در دی ماه ۸۹ توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد در حال حاضر در زندان قزل حصار کرج در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد.
۱۳ـ کاوه شریفی متولد ۱۳۶۳  فرزند توفیق در تاریخ ۲ مهر ۸۸  دستگیر و توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد .
۱۴ـ کاوه ویسی متولد ۱۳۶۳  فرزند ابراهیم در تاریخ ۲۱ خرداد ۸۸ دستگیر شد و توسط آخوند محمد مقیسه معروف به ناصریان در یک دادگاه فرمایشی به اعدام محکوم شد.
۱۵ـ هادی حسینی متولد ۱۳۶۲ تاریخ بازداشت ۲۳خرداد۸۸  و در یک دادگاه فرمایشی توسط محمد مقیسه محکوم به اعدام شد. در حال حاضر در زندان قزل حصار در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد.
۱۶ـ امید پیوند لیسانس حسابداری  متولد ۱۳۶۲، فرزند محمود در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹  دستگیر و ۱۸ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات در اداره اطلاعات سنندج قرار داشت . او در مهر ماه ۹۱ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد.
۱۷ـ ـمختار رحیمی متولد ۱۳۶۲  فرزند محمد در تاریخ ۲۱ مهر ۸۸  دستگیر و ۲۷ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج تحت شکنجه های وحشیانه بازجویان ولی فقیه قرار داشت و در تاریخ ۲۸ شهریور ۹۱ توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد.
۱۸ـ حامد احمدی متولد ۱۳۶۰  فرزند حبیب الله در تاریخ ۸ مرداد ۸۸ دستگیر و ۱۸ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج تحت شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی قرار داشت. او در یک دادگاه فرمایشی توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد و حکم وی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به شعبه ۱ اجرای احکام ارسال شده است و در حال حاضر در زندان قزل حصار کرج در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد.   
۱۹ـاحمد نصیری هانیس متولد ۱۳۶۰ در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۰ توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد.
۲۰ـ بهمن رحیمی متولد ۱۳۵۷  فرزند محمد  در تاریخ ۲۱ مهر ۸۸ دستگیر و ۲۷ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت و در دادگاه فرمایشی توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد.
۲۱ـ جمال سید موسوی متولد ۱۳۶۲ پاییز ۸۷ دستگیر  و در دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد. او در حال حاضر در کردستان زندانی است  و در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد.
۲۲ـ عبدالرحمن سنگانی اهل تایباد مشهد حکم اعدام وی صادر و تایید شده و برای به اجرا در آوردن حکم به اجرای احکام فرستاده شده است. او هم اکنون در زندان گوهردشت کرج در انتظار اجرای  حکم اعدام بسر می برد  .
شش زندانی عقیدتی  که دیماه سال ۹۱ در زندان قزل حصار کرج حکم ضد بشری اعدام آنها مخفیانه به اجرا گذاشته شد و علیرغم گذشت ماه ها از این عمل ضد بشری هنوز آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ولی فقیه از تایید خبر حکم اعدام آنها خوداری می کند که این خود دلیل قاطعی  بر اعدام های گسترده و مخفیانه زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای است .پیکر ۶ زندانی عقیدتی اعدام شده به خانواده هایشان داده نشد. اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد:
۱ـ هوشیار محمدی دانشجوی رشته نرم افزار کامپیوتر دانشگاه کردستان فرزند فتح الله متولد ۱۳۶۷  او درتاریخ ۲۸مرداد   ۸۸دستگیر و ۱۸ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته بود و در  تاریخ ۷ دیماه۹۱ بطور مخفیانه در زندان قزل حصار اعدام شد .  پیکر او  به خانواده تحویل داده نشد و در  محل نامعلومی به خاک سپرده شد.
۲ـ کیوان زند کریمی فرزند اسدالله متولد ۱۳۶۶ ، در تاریخ  ۳۰تیر ۸۸ دستگیر و۱۹ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج زندانی بود توسط آخوند محمد مقیسه به اعدام محکوم شد ودر تاریخ ۷دیماه ۹۱ بصورت مخفیانه اعدام شد  پیکر وی  به خانواده تحویل داده نشد و محل به خاک سپردن او مخفی است.
۳ـ بهنام رحیمی فرزند عزیز متولد ۱۳۵۹ درتاریخ  ۳۱ تیر۸۸ دستگیر و ۱۹ ماه در سلول انفرادی زندانی بود  او توسط آخوند محمد مقیسه دادگاهی شد وحکم مخفیانه اعدام وی در تاریخ ۷ دیماه۹۱ به اجرا گذاشته شد بازجویان وزارت اطلاعات از دادن پیکر این زندانی به خانواده اش خوداری کردند و هنوز هم محل به خاک سپردن او نامشخص است.
۴ـ بهرام احمدی متولد ۱۳۶۹  فرزند عبدالله هنگام دستگیری زیر ۱۸ سال سن داشت وی در سن ۱۹ سالگی اعدام شد. در دیماه ۸۹ حکم اعدام او صادر شد .وی ۱۸ ماه در سلول انفرادی زندانی بود و ۷ دیماه ۹۱ بصورت مخفیانه در زندان قزل حصار کرج اعدام شد .بازجویان وزارت اطلاعات از دادن پیکر او به خانواده اش خوداری کرد و او را در نقطه ای نامعلونی به خاک سپرده است
۵ـ محمد ظاهر بهمنی فرزند امیر متولد ۱۳۶۷ آبان ۸۸ دستگیر شده ۱۶ ماه در سلول انفرادی اداره اطلاعات سنندج بود، آخوند محمد مقیسه حکم اعدام وی را صادر کرد او در زندان قزل حصار کرج در تاریخ ۷ دیماه ۹۱ بصورت مخفیانه  اعدام شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران نسبت به خطراعدام گروهی از جوانان اهل تسنن در زندانهای قزل حصار ، گوهردشت کرج و زندانهای کردستان هشدار می دهد و ازکمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای لغو بی درنگ این احکام ضدبشری و آزادی فوری و بی قید و شرط آنها است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳۰مرداد ۱۳۹۲ برابر با ۲۱ اوت ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: