۱۳۹۲ شهریور ۲, شنبه

انتقال زندانیان سیاسی به بند ایزوله شده در زندان مرکزی بندر عباسبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» بازجویان وزارت اطلاعات برای ایزوله کردن و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی  علیه زندانیان سیاسی اقدام به تشکیل بند زندانیان سیاسی در زندان مرکزی بندر عباس نمودند.البته رژیم ولی فقیه نام بندهای زندانیان سیاسی را بند امنیتی می نامد تا اینگونه وانمود کنند که زندانی سیاسی در ایران ندارند.
روز جمعه اول شهریور ماه زندانیان سیاسی که در بندهای مختلف زندان مخوف مرکزی بندر عباس زندانی هستند به بندی به نام بند زندانیان سیاسی (امنیتی) منتقل کردند. تعداد زندانیان سیاسی که تا به حال به این بند منتقل شدند ۱۴ زندانی سیاسی می باشند که اسامی آنها به قرار زیر می باشد:
۱ـ ارژنگ داودی ۲ـمحمدرضا (میثم) حسینی  ۳ـ کریم موسی زاده۴ـ علی مرادی ۵ـ افشین سهراب زاده ۶ـ چنگیز رضایی ۷ـ حسن جوانی ۸ ـ احمد محمدی ۹ـ محمد زیر کوهی ۱۰ـ شاکر بدیعیان پور ۱۱ـ منصور زراعت کار ۱۲ـ عبدالرئوف لشتغانی ۱۳ـ باقر دهقانی ۱۴ـ محس حاشیان می باشند اکثر زندانیان فوق از زندانهای اوین،کردستان و سایر نقاط به زندان مرکزی بندر عباس تبعید شده اند.
بند جدید از ۷ سلول تشکیل شده که یکی از سلولهای آن به منظور نمازخانه اختصاص یافته است.پیش از این،  این بند از سلولهای انفرادی که ویژه نامیده می شدند  تشکیل شده بود و برای شکنجه زندانیان بکار برده می شد.
هدف از تشکیل این بند ایجاد محدودیتهای غیر انسانی و ایزوله کردن زندانیان سیاسی و ممانعت از ارتباط آنها با زندانیان عادی که قربانی رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای حاکم هستند می باشد.زندانیان سیاسی نقش مهمی در افشای جنایتهای زندانبانان در شکنجه، عدم درمان،زجرکش، فروش گسترده  مواد مخدروسرکوب وحشیانه زندانیان توسط باندهای مافیایی زندان دارند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال زندانیان سیاسی به بندهایی که با محدودیتهای زیاد و به منظور  ایزوله کردن آنها صورت می گیرد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 ۲ شهریور ۱۳۹۲ برابر با  ۲۴ اوت ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: