۱۳۹۲ مرداد ۲۶, شنبه

احضار، بازجویی و تهدید تعدادی از فعالین سندیکایی نیشکر هفت تپهبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»احضار، بازجویی و تهدید تعدادی از فعالین سندیکایی کارگران نیشکر هفت تپه توسط حراست این شرکت که عملا شعبه ای از اداره اطلاعات می باشد.
اعتصاب موفقیت آمیز و گسترده کارگران نیشکر هفت تپه پس از چند سال سرکوب، پرونده سازی، دستگیری  واخراج فعالین سندیکایی، اداره اطلاعات شوش و بخصوص حراست این شرکت را به وحشت انداخت.سرکوبگران امنیتی ولی فقیه در استان بخصوص بازجویان وزارت اطلاعات برای پایان دادن به اعتصاب  و عدم گسترش آن در سطح این شرکت و سرایت آن به سایر واحدهای کارگری استان اقدام به پرداخت بخش بسیار کوچکی از خواسته های مالی و  وعده اینکه به سایر  خواسته های آنها رسیدگی خواهند کرد نمودند که به دنبال این اقدامات کارگران موقتا به اعتصاب خود پایان دادند.
اداره اطلاعات ولی فقیه آخوند علی خامنه ای از اعتصاب و اعتراض کارگران و همچنین خواسته های پایه ای  آنها پس از چند سال سرکوب وحشیانه، ایجاد جو امنیتی و اخراج فعالین سندیکایی و پرونده سازی و زندانی کردن  آنها سخت  غافل گیر و وحشت زده شده بود و سعی داشت از در مصالحه با کارگران  و عقب نشینی با پرداخت حداقل حقوق کارگران و دادن وعده های دروغین مانع ادامه اعتراضات و گسترش آنها در سطح استان شوند.
پس از پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران و عقب نشینی ماموران وزارت اطلاعات ولی فقیه در برابر بخشی از خواسته های آنها ، حراست شرکت نیشکر هفت تپه برای جبران غافلگیری خود و پیش بردن خط پوشالی رعب و وحشت  ، تعدادی از فعالین سندیکایی را احضار و اقدام به بازجویی و تهدید آنها نمود .
از طرفی دیگر سایر شرکتهای منطقه که به لحاظ تامین مواد اولیه مرتبط با شرکت نیشکر هفت تپه می باشند.، تحت فشارهای زیادی قرار دارند . از جمله آنها شرکت کاغذ پارس که تعداد زیادی از کارگران این شرکت اخراج شده اند و بعضی از گزارشات حاکی از آن است که از ۳۰۰۰ کارگر تنها ۳۰۰ کارگر مشغول به کار هستند.کارگران پیش از این بصورت ۴ شیفت کار می کردند ولی در حال حاضر به ۲ شیفت کاهش یافته  و هر شیفت مجبورند ۱۲ ساعت کار کنند که عملا ساعت کار این کارگران به ۲ برابرافزایش یافته است. بخشی از پرسنل ۳۰۰ نفره پیمانکار می باشند و گفته می شود که نزدیک به ۷ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند.شیوه فریبکارانه که علیه کارگران تقریبا به صورت سیستماتیک بکار برده می شود این است که وقتی کارگران اعتراض و اعتصاب می کنند و خواستار حقوق خود هستند اقدام به پرداخت یک ماه حقوق آنها می کنند و مابقی حقوق آنها را با وعده های دروغین به تعویق می اندازند.
شرکت حریر پارس شرکت دیگری است که وابسته به مواد زائد شرکت کاغذ پارس می باشد. کارگران این شرکت نیز با چنین شرایطی مواجه هستند .
اکثر کارگران واحدهای صنعتی در استان خوزستان با تعویق چند ماهه حقوق،اخراج و تهدیدات مستمر حراست واحدهای صنعتی  مواجه هستند و شرایط معیشتی بر این کارگران چنان سخت شده است که در آستانه انفجار، اعتراضات و اعتصاب قرار دارند.
حراست واحدهای صنعتی در کشور که قانونا باید حافظ و نگهبان   اموال واحدهای صنعتی باشند و نه در امور کارگران دخالت نماید   به شعبه ای از مامورین وزارت اطلاعات تبدیل شده است و عملا در سرکوب،پرونده سازی ، دستگیری ، تهدید ،اخراج و ایجاد فضای  رعب وحشت نقش دارد.       
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از اعتصابات و اعتراضات کارگران که از حقوق اولیه آنها است حمایت می کند   و از سازمان جهانی کار و سایر سندیکاههای بین المللی خواستار حمایت از کارگران ایران و اخراج نماینده رژیم ولی فقیه در سازمان جهانی کار است که همواره توجیه کننده وتنظیم کننده گزارشات کذب از وضعیت کارگران به این سازمان می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲7مرداد ۱۳۹۲ برابر با ۱8 آگوست ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
سازمان جهانی کار
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: