۱۳۹۲ مرداد ۱۸, جمعه

استمداد همسر یک فعال کودک و کارگری و مادر یک فرزند بیمار از سازمانهای حقوق بشریاستمداد خانم  زبیده حاجی زاده همسر زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده و مادر یک فرزند سخت بیمار از سازمانهای حقوق بشری به منظور ممانعت از بازداشت مجدد وپایان دادن به تهدیدات به منظور بازداشت مجددهمسرش  بهنام ابراهیم زاده  که به جرم حمایت از حقوق کودکان و  کارگران در آستانه بازداشت مجدد قرار گرفته است. جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » قرار داده شده است. متن نامه به قرار زیر می باشد:

نگذارید همسرم بهنام ابراهیم زاده را به زندان برگردانند.
نیما فرزندم به حضور پدرش نیاز دارد .
این نامه خطاب به همه آنهایی که قلبشان  برای آزادی و انسانیت می تبد ،مینویسم. بی شک همه شما عزیزان سازمانها و نهادها ی حقوق بشری هر انسان آزادی خواهی که قلبش برای انسانیت می تبد . خبرهای دردناک مریضی تنها فرزند  ما نیمای عزیز را دارید. میدانید که ما با وجود زندانی شدن همسرم بهنام ابراهیم زاده چه دردها و رنج هایی را آن هم در نبود همسرم بهنام متحمل می شویم.
فرزندم نیما  در نبود پدرش متاسفانه به این مریضی دردناک و دهشتناک گرفتار شد و اکنون ماههاست که ما نیما را در بیمارستان فوق تخصصی کودک محک بستری کرده ایم. اما به تازگی نیما را به خانه و به کنار خودمان آورده ایم ولی بعد از چند روز دیگر نیما بنا بخ تاکید دکترهای بیمارستان محک و وخیم بودن وضعیتش باید به بیمارستان محک برگردد و بستری شود .
در این مدت زمانی که همسرم در کنارمان بود تا حدودیوضعیت روحی نیما بهتر شده بود. ولی اکنون باز مقامات قضایی تصمیم گرفته اند که همسرم و پدر فرزند بیمارم را به زندان برگردانند.
برگرداندن همسرم بهنام به زندان ضربه سخت و کاری به تنها فرزند بیمارم نیمای عزیز می رساند و قطعا بهبودی اش را به تاخیر و به خطر می اندازد.
فرزندم همان گونه که به دارو و قرص پزشکان برای بهبودی اش نیاز دارد، به پدرش هم نیاز دارد. من آزادی او را میخواهم.
جرم همسرم تنها دفاع از کودکان و کارگران بوده است. بهنام یار و یاور ده ها خانواده کارگری و کودک بوده است که به حبس ناعادلانه محکوم گردیده اند.
آیا همچین انسانی باید جایش گوشه و کنج زندان باشد و از دیدن تنها فرزند بیمارش و کودکانی که بهنام به آنها علاقمند است محروم بماند؟ من امروز به عنوان مادر نیما ابراهیم زاده و همسر بهنام ابراهیم زاده از تمامی سازمانها و نهادهای انسان دوست و مترقی و همه کسانی که قلبشان برای انسانیت می تبد می خواهم که به هر طریق ممکن که می توانند نگذارند بهنام را به زندان بر گردانند و اعتراض خود را  علیه این تصمیم و برگرداندن بهنام به زندان واکنش نشان بدهند.
نیمای من به پدرش نیاز دارد و ما نیز به کمک شما عزیزان نیاز داریم. ما را تنها نگذارید.همانطور که  تاکنون همراهمان بودیداید.
صمیمانه از همگان سپاسگزارم.
کمک کنید تا بهنام در کنار ما بماند،
زبیده حاجی زاده همسر زندانی بهنام ابراهیم زاده
مرداد ۱۳۹۲کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: