۱۳۹۱ بهمن ۱۱, چهارشنبه

ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان ولی فقیه ازآزادی کارمندان زندانی پالایشگاه بندرعباسبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »ممانعت  بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان ولی فقیه  از آزادی سه کارمند ارشد و باسابقه پالایشگاه بندرعباس علیرغم تعیین وثیقه های سنگین مالی
روز پنجشنبه ۵ بهمن ماه برای دومین بار ۳ کارمند ارشد و با سابقه پالایشگاه بندر عباس به شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب برده شدند و برای مدت طولانی مورد بازپرسی مجدد قرار گرفتند.در صورتیکه پیش از این ،همین شعبه  برای آنها وثیقه های سنگین تعیین کرده بود و خانواده های آنها برای رهایی عزیزانشان از شرایط قرون وسطایی زندان ، با مراجعه به این شعبه قصد تودیع وثیقه ها را داشتند.
آقای اکبر زبردست پدر محسن زبر دست که ۷۳ ساله و ساکن اصفهان است به محض اطلاع از صدور قرار وثیقه برای رهایی فرزندش از زندان به بندر عباس آمده  وی  هر روز به دادگاه انقلاب مراجعه می کند ولی او را سردوانده  و وثیقه را نمی پذیرند و در این زمستان این پیر مرد را سرگردان نموده اند.
دادستان سرکوبگر ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در بندر عباس که فردی بنام اسدی است از پذیرش وثیقه تعیین شده توسط دادسرای انقلاب تحت نظارتش مخالفت به عمل می آورد.
تمامی تصمیمات در مورد فعالین کارگری توسط بازجویان وزارت اطلاعات گرفته می شود و بوسیله افرادی که تحت نام دادستان و قاضی می باشند ابلاغ می گردد.
در حال حاضر در اکثر تاسیسات نفتی ایران ناراضایتی ها رو به افزایش است و اخیرا بصورت اعتراضات و اعتصابات در  پالایشگاه های مختلف کشور مانند پالایشگاه آبادان، بندر ماهشهر، کنگان ، بندر عباس و سایر نقاط بروز نموده است.
این دستگیریها که اخیرا در پالایشگاه بندر عباس روی داده است به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در میان پرسنل تاسیسات نفتی  و مهار اعتراضات و اعتصابات آنها می باشد .دستگیری کارمندان ارشد و باسابقه پالایشگاه بندرعباس یک نوع گروگان گیری است .  این شیوه ضد بشری  پیش از این در مورد شرکت واحد تهران ، نیشکر هفت تپه بکار برده شد.
تنها درآمد رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  برای سرکوب خونین مردم ایران و ایجاد شکنجه گاه ها و زندانها و پرداخت حقوق شکنجه گران ازمهمترین منابع طبیعی مردم ایران یعنی نفت است و اعتراضات و اعتصابات اخیر، رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای را به وحشت انداخته است.
تشکلهای کارگری موجود در تاسیسات مختلف شرکت نفت ایران اعلام کردند که مرعوب این شرایط نخواهند شد و در صورت آزاد نشدن همکارانشان در آینده نزدیک شاهد گسترش و شدت یافتن اعتراضات و اعتصابات در مناطق مختلف کشور خواهند بود .و آنان که فکر می کنند با دستگیری و بکار بردن شیوه هایی که در مورد شرکت واحد تهران و نیشکر هفت تپه استفاده شد می توانند اعتصابات و اعتراضات را مهار کنند سخت در اشتباه هستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری، قرار دادن در سلولهای انفرادی ، شکنجه های جسمی و روحی و وادار کردن به اعترافات تلویزیونی و عدم آزادی سه کارمند پالایشگاه بندرعباس را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری و عملی برای آزادی آنها می باشد.  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۱ بهمن ۹۱ برابر با ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
سازمان جهانی کار
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: