۱۳۹۱ دی ۲۶, سه‌شنبه

رفتارهای وحشیانه و بازداشت پدر یک زندانی بی دفاع توسط دادستان ولی فقیه در بندر عباسبنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» زندانی کردن  پدر یک زندانی بی دفاع به صرف دفاع از فرزندش و اعتراض به توهینهای دادستان ولی فقیه در زندان بندرعباس.
روز سه شنبه ۱۵ دی ماه آقای عبدالحسین محسن زاده برای پیگیری پرونده فرزندش و تقاضای مرخصی برای وی به دادستان ولی فقیه در بندر عباس بنام سرحدی مراجعه نموده و عاجزانه می خواهد طبق قانون با فرزندش رفتار شود و نسبت به اعطای مرخصی به وی موافقت شود تا  پس از ۲ سال  بتواند چند روزی  در کنار خانواده اش  تجدید روحیه و تقویت بدنی نماید.
اما دادستان ولی فقیه با رفتاری وحشیانه و غیر انسانی به این پدر بی دفاع یورش می برد و او را مورد توهین قرار داده و  به طرز تحقیر آمیزی او را به بیرون از دفترش هل می دهد. آقای محسن زاده  نسبت به رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی او اعتراض می کند و به آنها می گوید این است کرامت انسانی و عطوفت اسلامی که خامنه ای در سخنرانی هایش از آن نام می برد.
دادستان ولی فقیه نسبت به اعتراض و واکنش آقای عبدالحسین محسن زاده به طرز جنون آمیزی خشمگین می شود و دستور زندانی کردن وی را صادر می کند و او را به بند ۷ الف زندان مرکزی بندر عباس منتقل می کند حتی  به او اجازه داد نمی شود که در کنار  فرزندش احمد محسن زاده در بازداشت بسر برد. اتهامی که دادستان ولی فقیه به این پدر نسبت می دهد و بدون محاکمه او را زندانی می کند تهدید و فحاشی علیه نظام عنوان می شود.
در حال حاضر این پدر و پسر در ۲ بند جداگانه نگهداری می شوند.
شکنجه گران ولی فقیه  تحت نام دادستان و قاضی مشغول توهین، تعدی و زندانی کردن مردم بی گناه در ایران می باشند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، رفتارهای وحشیانه علیه خانواده های زندانیان که به صرف پیگیری حقوق فرزندانشان مورد توهین و اذیت وآزار افرادی که خود را دادستان و قاضی می نامند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۶ دی ۱۳۹۱ برابر با ۱۵ ژانویه ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین المللwww.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: