۱۳۹۱ دی ۱۸, دوشنبه

ممانعت از پرداخت کمکهای مالی خانواده به معلم بازنشسته زندانی در زندان زاهداندر یک اقدام غیر انسانی و غیر قانونی به منظور تشدید فشارها،  کمکهای مالی  که خانواده زندانی محمد امین آگوشی به حساب  وی واریز می کردند مسدود و مبلغ آن مصادره گردید. معلم زندانی بازنشسته این اعمال غیر انسانی و اینکه زندانیان سیاسی تنها با کمک مالی خانواده هایشان می توانند نیازهای غذایی، بهداشتی وپوششی خود را تامین نمایند جهت افشا و ارسال به سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » قرار داده شده است.
اینجانب زندانی محمد امین آگوشی که در زندان زاهدان تحمل حبس می نمایم از طرف خانواده و دوستانم مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به کارت عابر شماره ...  نزد بانک ملی شعبه مرکزی پیرانشهر به ریاست ... واریز گردیده. جهت تامین نیازهایم به فروشگاه زندان مراجعه کرده به من گفته شد حسابم مسدود شده است .
 خانواده ام به نزد ریاست بانک مذبور در پیرانشهر  مراجعه کرده در جواب به آنها گفته شد  چون قبلا ضامن بوده  به همین خاطر جلوی حسابش را گرفته ایم .
بنده با ریاست بانک صحبت کردم و به او گفتم در ایران ۳۰۰ نفر کل موجودی بانک ها را وام گرفته اند و هنوز وامها را پرداخت نکرده اند کسی هم به آنها چیزی نگفته اگر مشکل شما با ۲۰۰ هزار تومان یک زندانی و اسیر حل می شود کار خوبی کرده اید شما و سرپرست بانک ملی استان آذربایجان غربی میلیاردها تومان وام داده اید ولی هنوز کسی اقساط خود را پرداخت نکرده است و افراد زیادی را می شناسم که این پولها را در دبی و سایر کشورها سرمایه گذاری کرده اند. .دزدان بیت المال و اختلاس کنندگان، اقتصاد ایران را فلج کرده و مردم را به این روز سیاه کشانده اند. مسئولین استان ما می خواهند با این مبلغ ناچیز جلوی ریخت و پاشها را بگیرند ؟
نمی دانم به چه کسی بگویم دادخواهی و مظلومیت خود را به گوش چه کسانی برسانم .۲۰۰ هزار تومانی که به حساب من ریخته اند جهت تامین بخش ناچیزی ازاحتیاجات غذایی و بهداشتی بود و در حال حاضر  حتی لباس گرم و کافی  برای پوشیدن ندارم .قصد داشتم با این مبلغ ناچیز لباسی برای پوشش خود بخرم که این افراد به منظور تشدید فشارها علیه من اقدام به مسدود کردن حسابم نمودند .
محمد امین آگوشی
زندانی تبعیدی در زندان مرکزی زاهدان
 مورخه دی ماه ۱۳۹۱
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین المللwww.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: