۱۳۹۱ دی ۱۵, جمعه

احضار فعال کارگری اخراجی علی نجاتی به دادگاه انقلاب سنندجبنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»فعال کارگری اخراجی علی نجاتی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه جهت محاکمه چندین باره به دادگاه انقلاب سنندج احضار شد.
فعال کارگری اخراجی علی نجاتی توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب سنندج احضار شده است  او می بایست روز شنبه ۱۶ دی ماه رأس ساعت ۰۹:۰۰ در این شعبه حاضر شود تا مورد محاکمه قرار گیرد.اتهاماتی که این بار بازجویان اطلاعات به او نسبت داده اند خواندن ترانه محلی لری «دایه دایه وقت جنگ» در کردستان و داشتن ارتباط با فعالین کارگری کرد می باشد.
از طرفی دیگر مدتی پیش بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن این خانواده علیه خانم شهناز سگوند همسر این فعال کارگری  پرونده سازی نمودند وی در تاریخ ۲۵ آذر ماه در دادگاه انقلاب دزفول مورد محاکمه قرار گرفت که در انتظار نتیجه آن می باشد.خانم سگوند پیش از این در شعبه ۱۰۲ جزایی شوش با همین اتهامات ساختگی بازجویان وزارت اطلاعات در دادگاه تبرئه شده بود.
علی نجاتی فعال کارگری اخراجی ، عضو هیئت مدیره و از مؤسسین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۵۰ ساله،متأهل و دارای ۴ فرزند می باشد وی در جریان اعتصابات و اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه به منظور دفاع از حقوق صنفی کارگران با رأی اکثریت کارگران به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شده بود.اما بازجویان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای او و سایر اعضای هیئت مدیره سندیکا را ابتدا از کار اخراج کردند و در گام بعدی اقدام به دستگیری، شکنجه و پرونده سازی علیه آنها نمودند.فعال کارگری اخراجی ۲ بار در دادگاه های ولی فقیه به توصیه بازجویان وزارت اطلاعات محکوم به زندان شد بار اول ۶ ماه زندانی گردید و بار دوم با همان اتهامات یک سال دیگر  به زندان محکوم شد و ناچار به تحمل زندان گردید. در جریان بازداشت و شرایط غیر انسانی که بر او روا داشتند،  در زندان دچار ناراحتی قلبی گردید که منجر به عمل جراحی وی شد و تاکنون از ناراحتی قلبی رنج می برد.
سیاست سرکوب مردم ایران توسط آخوند علی خامنه ای تعیین می شود و به وسیله شبکه آخوندی این سیاست جنایتکارانه و سرکوبگرانه علیه مردم به اجرا گذاشته می شود.بازجویان آخوند مصلحی که وزیر منصوب ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در وزارت اطلاعات می باشد مسئول دستگیری ، شکنجه،گرفتن اعترافات تلویزیونی تحت شکنجه های غیر انسانی ، شکنجه منجر به مرگ و یا نقض عضو و پرونده سازی و تعین نوع حکم به توصیه آن به افرادی تحت عنوان قاضی در دادگاه های انقلاب ولی فقیه،   ایجاد جنگ روانی علیه خانواده ها و تلاش برای از هم پاشیدن خانواده ها می باشند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پرونده سازی و مورد محاکمه قرار دادن فعالین کارگری به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در بین کارگران را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر، آی.ال .او( سازمان جهانی کار) می خواهد برای پایان دادن به پرونده سازی ،دستگیری و محکومیتهای غیر انسانی رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای علیه فعالین کارگری اقدام نماید. 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۵ دی ۱۳۹۱ برابر با ۴ ژانویه ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان جهانی کار
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: