۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

بازپرسی و صدور وثیقه های سنگین برای کارمندان پالایشگاه بندر عباسبنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»انتقال ۳ کارمند زندانی پالایشگاه بندر عباس به دادسرای انقلاب ولی فقیه و مورد بازپرسی قرار دادن آنها و تعیین وثیقه های سنگین مالی  
روز یکشنبه اول بهمن ماه ۳ کارمند ارشد و باسابقه پالایشگاه نفت بندر عباس به دادسرای انقلاب ولی فقیه برده شدند و در شعبه ۱ مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفتند. علاوه بر وارد کردن اتهامات سنگین به آنها  وثیقه مالی بسیار سنگین برای هر یک تعیین گردید.
اسامی این سه کارمند ارشد و باسابقه که مورد احترام کارگران و کارمندان پالایشگاه می باشند به قرار زیر می باشد:
۱ـ محسن زبر دست ۴۴ ساله با اتهامات زیر مواجه می باشد؛۱ـ اقدام علیه امنیت نظام از طریق تبلیغ علیه نظام ۲ـ توهین به رهبری۳ـ ارتباط با گروهک منافقین (سازمان مجاهدین خلق ایران).برای وی ۵۰ میلیون وثیقه تعیین گردید.
۲ـ عباس حسن پور ۳۴ ساله با اتهامات زیر مواجه می باشد؛۱ـاقدام علیه امنیت نظام از طریق تبلیغ علیه نظام۲ـ توهین به رهبری ۳ـ تبلیغ جدایی دین از سیاست.برای ایشان ۲۰ میلیون وثیقه تعیین گردید
۳ـوهاب مقدسی ۳۲ ساله با اتهامات زیر مواجه می باشد؛۱ـاقدام علیه امنیت نظام از طریق تبلیغ علیه نظام۲ـ توهین به رهبری ۳ـ تبلیغ جدایی دین از سیاست.برای ایشان ۲۰ میلیون وثیقه تعیین گردید
هر سه کارمند فوق پس از بازپرسی و تعیین وثیقه مجددا به زندان مرکزی بندر عباس بازگردانده شدند.
این ۳ کارمند ارشد و باسابقه از کارمندان رسمی پالایشگاه بندر عباس می باشند که در تاریخ ۲۴ آذرماه در محل کار خود با یورش مأمورین وزارت اطلاعات ولی فقیه دستگیر و به مدت ۳۴ روز در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشتند تا آنها را وادار به اعتراف علیه خود نمایند.
آنها از فعالین شناخته شده پالایشگاه بودند وبه خاطر وضعیت و شرایط موجود ، در تدارک اعتراضات و اعتصابات بودند.
از طرفی دیگر از زمان انتشار خبر دستگیری این سه کارمند، کارمندان و کارگران  پالایشگاه های دیگر مانند آبادان،اصفهان شیراز و تهران حمایت خود را از همکاران زندانی خود اعلام نمودند و هشدار دادند در صورتی که همکارانشان آزاد نشوند اقدام به اعتراض و اعتصاب گسترده  خواهند کرد.
در حال حاضر اعتصاب و اعتراضات پراکنده در پالایشگاه های آبادان،کنگان ،ماهشهر، بندر عباس و نقاط دیگرایران وجود دارد.وزارت اطلاعات برای ایجاد فضای رعب و وحشت بطور دائم کارگران را احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار می دهد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری، شکنجه، بازپرسی و تعیین وثیقه های سنگین  و انتقال کارمندان پالایشگاه  به زندان مرکزی بندر عباس رامحکوم می کند و از سازمان جهانی کار و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار دخالت برای آزادی بدون قید و شرط آنها است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۰۲ بهمن ۹۱ برابر با ۲۱ ژانویه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
سازمان جهانی کار
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: