۱۳۹۱ بهمن ۱۳, جمعه

انتقال گروهی زندانیان به سلولهای انفرادی جهت اجرای احکام قرون وسطایی اعدامبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز چهارشنبه تعدادی از زندانیان قزل حصار کرج برای اجرای حکم ضد بشری  اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه تعدادی از زندانیان از سالنهای مختلف واحد ۲ زندان قزل حصار به سلولهای انفرادی زندان قزل حصار و زندان خورین ورامین منتقل شدند.یکی ازاین زندانیان از اتباع افغانستان می باشد.
زندانی حاج محمد نور زهی ۲۸ ساله ۷ سال است که در سالن ۴ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج بسر می برد.زندانبانان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای فریب وی و همبندیانش به دروغ  به او گفتند که وکیل نامبرده به دلیل عدم پرداخت کامل حق وکالت علیه وی شکایت نموده است و به دادگاه برده می شود.
اما روز پنجشنبه به اعضای خانواده وی اطلاع داده شد که جهت انجام آخرین ملاقات با وی به زندان خورین ورامین مراجعه نمایند.خانواده اش با او آخرین ملاقات را انجام دادند و قرار است بزودی در زندان خورین ورامین به دار آویخته شود.
پس از اعتراضات گسترده مردم افغانستان علیه سیاست اعدام شهروندان افغان در ایران، رژیم ولی فقیه از نام بردن و اعلام اعدام زندانیان افغان خوداری می کند و اجازه انتقال جسد زندانیان اعدام شده  به افغانستان داده نمی شود و خانواده های آنها مجبور هستند که  اجساد عزیزان خود را با صرف هزینه های زیاد بطور قاچاق به افغانستان منتقل کنند.
آخوند علی خامنه ای که از طریق شبکه های آخوندی خود  تحت عنوان قاضی ، دادستان و قاضی ناظر بر زندانها مشغول اعدام های گروهی ،قطع دست و انگشت و سایر جنایتهای قرون وسطایی می باشد بی وقفه  به جنایت علیه بشریت خود ادامه می دهد.این اعمال ضد بشری تنها ابزار باقی مانده ولی فقیه  به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام های گروهی ، قطع دست و انگشت توسط رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  رامحکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به دادگاه جنایی بین المللی می باشد.


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۳ بهمن ۹۱ برابر با ۰۱ فوریه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: