۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

احضار ؛ بازجویی و تهدید زندانی سیاسی کرد رضا شریفی بوکانی


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"احضار ، بازجویی و تهدید  زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی در زندان گوهردشت کرج.
روز پنجشنبه 31 خرداد ماه زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی  به اجرای احکام زندان گوهردشت کرج برده شد و توسط فردی به نام سالاری رئیس شعبۀ 13 دادگاه انقلاب همراه با 2 نفر از مامورین وزارت اطلاعات به مدت 2 ساعت مورد بازجویی،برخوردهای غیر انسانی و تهدید قرار گرفت.
سالاری در ابتدای ورود این زندانی سیاسی که قصد داشت بر روی یکی از صندلیهابنشیند با برخوردی و حشیانه و غیر انسانی خطاب به این زندانی سیاسی گفت:تو حق نداری روی صندلی بشینی باید رو به دیوار بایستی و این یکی از شیوه های برخوردی مامورین وزارت اطلاعات می باشد. سپس سالاری ادامه داد :و با تهدید گفت "باید می کشتند"و نتیجۀ کارت را خواهی دید. سالاری که سعی دارد نام مقدس قاضی را لوس نماید  در حالی که این زندانی سیاسی در زندان بسر می برد اتهاماتی مانند ؛ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتباط با بیگانگان (گزارشگر ویژه حقوق بشر) متهم کرده است و قصد پرونده سازی جدید علیه این زندانی را دارد.
تمامی تهدیدات و برخوردهای فوق به دلیل شهادت دادن این زندانی در مورد وضعیت خود و سایر همبندیانش در یک گفتگو که در آن دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حضور داشت می باشد.
از طرفی دیگر بعد از شهادت دادن این زندانی سیاسی در مورد وضعیت و شرایط قرون وسطایی زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر ، به سلول وی  یورش بردند و با ضرب و شتم به سلولهای انفرادی بند 1 شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج منتقل کردند و به مدت 6 روز تحت شکنجه های جسمی و روحی مسئولین زندان قرار داشت .این زندانی سیاسی همچنین به مدت 3 ماه حق داشتن ملاقات کابینی با خانواده اش را ندارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضار بازجویی و تهدید علیه این زندانی سیاسی به دلیل شهادت دادن به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمام ملل متحد را محکوم می کند و از کمیسر عالی و گزارشگر ویژه حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحدی می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
01 تیر 1391 برابر با 21 ژوئن 2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
                    
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

      

هیچ نظری موجود نیست: