۱۳۹۱ خرداد ۲۰, شنبه

برخورد وحشیانه و غیر انسانی با زندانی سیاسی در شرایط حاد جسمی


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز شنبه 20 اردیبهشت ماه زندانی سیاسی صالح کهندل که گفته می شود مبتلا به بیماری سرطان خون می باشد و از دردهای طاقت فرسا و جانکاه شدیدا در رنج است با دست بند و پابند و رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی به بیمارستان هزار تخت خوابی (خمینی) منتقل شد.
پابند  را طوری به پاهای او زده بودند که به سختی قادر به حرکت بود وحتی هنگام ویزیت دکتر، پاسداربندها همراه وی و با دست بند و پابند بود. پزشک معالج و پرستاران در حالی که از این عمل غیر انسانی سخت متاثر شده بودند نسبت به اینگونه رفتارها به پاسداربندها اعتراض کردند و خواستار باز کردن پابند و دست بند وی شدند اما پاسداربندها با برخوردی تهدید آمیز به آنها گفتند که به ما از بالا(بازجویان وزارت اطلاعات) دستور داده شده است.
زندانی سیاسی صالح کهندل برای انجام 6 آزمایش متفاوت مجبور بود به نقاط مختلف بیمارستان مراجعه کند و علیرغم وضعیت حاد جسمی ، پابند و دست بند شرایط را به حدی بر او سخت کرده بود که غیر قابل تحمل بود. از طرفی دیگر رفتارهای خشن و وحشیانه پاسداربندها با این زندانی سیاسی باعث متشنج کردن جو بیمارستان شده بود و اعتراضات کادر پزشکی و خانواده کهندل را بر انگیخت. رفتارها به حدی آزار دهنده بود که بعضی از حاضرین دچار احساسات شدید شدند بخصوص مرد مسنی که در آنجا شاهد این صحنه بود شروع به اشک ریختن نمود.
در این اثنا زندانی سیاسی صالح کهندل نسبت به رفتارهای خشن و غیر انسانی اعتراض کرد و با شعار مرگ بر خامنه ای به پاسداربندها  اعتراض نمود.پاسداربندها وقتی که  با خشم کادر پزشکی ،خانواده کهندل و حاضرین مواجه شدند وحشت زده شده بودند و تعادل خود را از دست داده بودند.
پاسداربندها زندانی سیاسی صالح کهندل را از بیمارستان ،به جای انتقال به سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج که بطور معمول صورت می گیرد برای انتقام گیری از وی او را به قرنطینه زندان منتقل کردند و برای تحقیر این زندانی سیاسی سخت بیمار  و در شرایط حاد جسمی تحت عنوان بازرسی او را کاملا در مقابل سایر پاسداربندها عریان کردند.
فردی که رفتار تحقیر آمیز تحت عنوان بازرسی را انجام داد افسر پاسدار شیفت دفتری  می باشد . این فرد شدیدا معتاد بوده و به دلیل وارد کردن مواد مخدر و فروش آن در زندان برای سفید سازی تقلیل سمت شده است. این فرد پیش از این معاون اطلاعات زندان و مدتی هم رئیس بند 5 زندان گوهردشت کرج بود.
سیاست سرکوب و عدم درمان زندانیان سیاسی توسط آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم گرفته می شود و بوسیلۀ آخوندی به نام صادق لاریجانی میر غضب ولی فقیه و از جنایتکاران علیه بشریت و بازجویان وزارت اطلاعات در زندان به اجرا گذاشته می شود. در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان مستقل و آزادیخواه، حقوق بشری  و وبلاگ نویس مانند حسین رونقی ملکی  ، محمد صدیق کبودوند، فرح واضحان، نرگس محمدی   و غیره در چنین شرایطی نگهداری می شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،عدم درمان زندانیان سیاسی در شرایط حاد جسمی و رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی با آنها را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و بخصوص گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برای متوقف کردن این اعمال ، خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
20 خرداد1391 برابر با 09 ژوئن 2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
                    
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است


 

هیچ نظری موجود نیست: