۱۳۹۱ خرداد ۲۰, شنبه

بیانیۀ 3 فعال سندیکایی شرکت واحد تهران


بیانیه  ار سالی دو فعال سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفته شده است .متن بیانیه به قرار زیر می باشد:
آنها در بیانیۀ خود یادآوری کرده اند که رضا شهابی در شرایطی سخت و طاقت فرسا دومین سال زندان را سپری میکند , این در حالیست که فشار اقتصادی و امنیتی بر دوش کارگران سندیکایی افزایش یافته بطوری حق هرگونه اعتراض از آنها گرفته شده و یا به دلایل گوناگون از فعالیت باز داشته گشتند.
آزادي تشكل هاي مستقل كارگري بدون هيچ گونه محدوديتي حق مسلم همه ي كارگران و زحمتكشان است.
 اعتصاب، آزادي انديشه وبيان ، آزادي تجمع، آزادي احزاب از حقوق مسلم انسان هاست كه در ايران ناديده گرفته مي شود.
 ما خواهان به رسميت شناخته شدن اين حقوق هستيم و تا به دست آوردن آنها به مبارزه ادامه خواهيم داد.
ما بعنوان عضو کوچکی از خانوادۀ بزرگ سندیکا اعتراض خود را نسبت به تمامی فشارها بر کارگران ایران اعلام می داریم و خواهان آزادی بی قید و شرط تمام کارگران زندانی و فعالین اجتماعی هستیم.

به امید آزادی تمامی زندانیان،

حبیب رضا پور، همایون جابری و اصغر خلج
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
خرداد 1391

info@hrdai.net
                 
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است
 
     

هیچ نظری موجود نیست: