۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

قصد اعدام در ملا عام 3 زندانی در نقاط مختلف تهران


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران" رژیم ولی فقیه قصد دارد 3 زندانی را در طی هفتۀ جاری در نقاط مختلف تهران و در ملاءعام اعدام کند
هفتۀ گذشته حداقل 3 زندانی از بندهای مختلف زندان گوهردشت کرج به سلولها انفرادی بند 240 زندان اوین جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام در ملا عام منتقل شدند. آنها 6 روز است که در سلولهای انفرادی در انتظار کشنده مرگ بسر می برند. اسامی زندانیانی که برای اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلولها انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شدند به قرار زیر می باشد:
1- محمد علی کاهی 25 ساله از بند 6 زندان گوهردشت کرج
2- بهروز تاجیک از سالن 3 بند 1 زندان گوهردشت کرج
3-ایمان امانی 31 ساله که نزدیگ به 5 سال است که  در زندانهای قزل حصار و گوهردشت کرج زندانی می باشد.این زندانی در جریان اعتراضات خونین زندان قزل حصار در اسفندماه 89  که نسبت به اعدام های گسترده  زندانیان در واحد 2 زندان قزل حصارشرکت داشت. در  جریان این درگیری خونین حداقل 40 زندانی در اثر اصابت گلوله کشته شدند و تعدادی مجروح و تعدادی از آنها را در طی سالهای گذشته اعدام کرده اند.قوۀ قضاییۀ رژیم ولی فقیه برای انتقام گیری از وی و مرعوب کردن سایر  زندانیان  قصد دارد او را در ملاء عام اعدام کند.
این 3 زندانی را به گونه ای آرایش شده اند و در مقابل دوربین قرار داده شده اند که از آنها چهرۀ جنایتکارانه ای درست کنند.موهای سر وریش این زندانیان را کاملا کوتاه کرده اند و سبیل های آنها را به شکل قاتلین حرفه ای در آورده اند. از طرفی دیگر در رسانه های دولتی رژیم ولی فقیه اقدام به تبلغات منفی زیادی نموده اند تا به عمل ضد بشری و خشونت عریان این رژیم در ملاعام مشروعیت بخشند.
سنین زندانیان فوق بین 25 الی 32 ساله می باشد.همۀ آنها متهم به تجاوز و آدم ربایی شده اند.
در حالی این 3 زندانی قرار است به اتهام تجاوز در ملاء عام اعدام شوند که احمد رضا رادان،اسماعیل احمدی مقدم جلادان کهریزک و آخوند حسین طائب که در جریان قیام مردم ایران در سال 88 دست به تجاوز و شکنجۀ وحشیانه مردم ایران زدند و همچنان آزادانه و با دست باز مشغول به جنایت علیه مردم ایران هستند.
رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در مقابل بحرانها فزآینده داخلی ،گرانی،تورم،دزدیهای میلیارد تومانی سیاست اعدام را  بصورت مستمر شدت بخشیده است و از ترس قیام مردم ایران به اعدام های در ملاء عام روی آورده است. تا از این طریق فضای رعب و وحشت را در جامعه  حاکم کند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اجرای احکام قرون وسطایی اعدام در ملاء عام که هر روز بر تعداد آن افزوده می شود و هدفی جز ایجاد فضای رعب و وحشت ندارد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
29 خرداد 1391 برابر با 18 ژوئن2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
                    
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است
     

هیچ نظری موجود نیست: