۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

اعدام گروهی 3 زندانی در زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" صبح امروز 3 زندانی در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شدند.
 صبح روز چهارشنبه 18 خرداد ماه 3 زندانی که از روز گذشته در سلولها انفرادی بند1 زندان گوهردشت کرج در انتظاری مرگ بودند اعدام شدند. روز گذشته گروهی از زندانیان زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی منتقل شدند تعدادی از آنها به بند 240 زندان اوین بردن شدند.
ولی  سه نفر از آنها به سلولها انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج انتقال یافتند که صبح امروز اعدام شدند.گفته می شود نام 2 تن از اعدام شدگان محمد مرادی 46 ساله او نزدیگ به 2 سال در زندانهای گوهردشت کرج و قزل حصار زندانی بود  و  زندانی دیگری معروف به حاجی عطا 34 ساله از هموطنان بلوچ می باشند
از سرنوشت زندانیانی که به سلول انفرادی بند 240 زندان اوین جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده اند هنوزهیچ خبری در دست نیست.
آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم سیاست اعدام های گروهی و در ملا عام  را  تعیین می کند وتوسط میر غضب وی آخوند  صادق لاریجانی از جنایتکاران علیه بشریت مورد تایید قرار می گیرد و به اجرا در می آید. از اوایل اردیبهشت ماه تاکنون بنابه آمارهای رسانه های دولتی و مشخص شدن بخش کوچکی از اعدام های مخفی بیش از 100 نفر اعدام شده اند.هدف از این اعدام ها ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام های گروهی و قرون وسطایی که به صورت پیوسته در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به اجرا در می آید را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار پایان دادن به سکوت در برابر اعدام ها در ایران می باشد و همچنین خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
18 خرداد 1391 برابر با 7 ژوئن2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
                    
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است
      

هیچ نظری موجود نیست: