۱۳۹۱ خرداد ۱۷, چهارشنبه

انتقال گروهی از زندانیان زندان قزل حصار جهت اجرای حکم اعدام به سلولها انفرادی


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" گروه دیگری از زندانیان زندان قزل حصار  برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولها انفرادی  زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.
روز چهارشنبه 17 خرداد ماه گروه دیگری از زندانیان زندان قزل حصار کرج جهت اجرای حکم قرون وسطایی و ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.3 تن از آنها  از سالن 3 واحد 2 زندان قزل حصار می باشند و بقیه از سالنهای مختلف واحد 2 زندان قزل حصار کرج هستند.
حداقل 3 نفر از آنها در حال حاضر در سلولها انفرادی سالن 2 بند 1 زندان گوهردشت کرج در انتظار مرگ می باشند. صدها زندانی در سالنهای مختلف واحد 2 زندان قزل حصار در انتظار اعدام بسر می برند.
سهمیۀ اعدام های هفتگی به دلیل سالمرگ خمینی دستور دهندۀ قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 چند روز به تعویق افتاده بود.
آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم سیاست اعدام های گروهی و در ملا عام  را  تعیین می کند وتوسط میر غضب وی آخوند  صادق لاریجانی از جنایتکاران علیه بشریت مورد تایید قرار می گیرد و به اجرا در می آید. از اوایل اردیبهشت ماه تاکنون بنابه آمارهای رسانه های دولتی و مشخص شدن بخش کوچکی از اعدام های مخفی بیش از 100 نفر اعدام شده اند.هدف از این اعدام ها ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدام های گروهی و در ملا عام که به طرز جنون آمیزی توسط آخوندها در ایران به اجرا در می آید را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند. سکوت و بی عملی سازمانها و مجامع بین المللی باعث شده است که آخوندها در ایران به کشتار خود ابعاد گسترده ای بدهند.لذا برای پایان دادن به اعدام های گروهی و در ملا عام خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد .فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
17 خرداد  1391 برابر با 06 ژوئن 2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
                     
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است
  

هیچ نظری موجود نیست: