۱۳۹۱ تیر ۷, چهارشنبه

قصد انتقال زندانی سیاسی ارژنگ داودی به بند 209 زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات ولی فقیه


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه  قصد انتقال دائم زندانی سیاسی ارژنگ داودی به بند 209 زندان اوین  شکنجه گاه وزارت اطلاعات را دارند.
روز چهارشنبه 7 تیر ماه به صورت ناگهانی به زندانی سیاسی ارژنگ داودی اعلام گردید که تمامی وسایل خود را جمع نماید که قرار است به صورت دائم به زندانی دیگر منتقل شود.زندانی سیاسی ارژنگ داودی به رئیس و سایر مسئولین زندان اعلام کرد تا زمانی که برای او مشخص نکنند به کجا انتقال خواهد یافت هرگز از سالن زندانیان سیاسی خارج نخواهد شد.
در پی این مسئله رئیس زندان مردانی و معاونش خادم اعلام کردند در صورت عدم خروج گارد ویژه زندان را وارد خواهند کرد اما بعد از مدتی  مردانی و خادم از حرف خود عقب نشینی کردند و وادار به گفتن حقیقت شدند و اعلام کردند :که قرار بصورت دائم به بند 209 زندان اوین منتقل شود.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی استوار و پایدار بر آرمانهای آزادیخواهانش برخوردهای سرکوبگرانه آنها را به سخره گرفت و اعلام کرد تا رسیده به آزادی و پایان یافتن  دیکتاتوری ولی فقیه در ایران لحظه ای آرام نخواهد نشست و بر خواست به حق خود و مردم ایران پافشاری خواهد کرد و مرعوب انتقال به شکنجه گاه وزارت اطلاعات نخواهد شد.
آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم که در بحرانهای داخلی و بین المللی گرفتار شده است رو به سرکوب زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی و در ملا عام آورده است تا شاید با این اعمال قرون وسطایی و رفتارهای ضد بشری حکومت خود را حفظ کند.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی بیش از 8 سال است که در زندانهای مختلف ولی فقیه علی خامنه ای بسر می برد. او در طی این مدت تحت فشارهای قرون وسطایی و غیر انسانی قرار داشت و بارها به شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل گردید و تحت شدیدترین  شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفت که در آحرین مورد آن پاره شدن پرده گوش وی و آسیب جدی رساندن به کتفش گردید.با نامۀ کتبی دفتر علی خامنه ای منزل شخصی این زندانی سیاسی مصادره و در اختیار یکی از شکنجه گران اطلاعات ولی فقیه قرار داده شد. همچنین همسر این زندانی سیاسی را بیش از 4 ماه در سلول انفرادی تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دادند و بیشرمانه بازجویان ولی فقیه او را تحت فشار قرار دادن که باید از همسرش جدا شود.بازجویان وزارت اطلاعات حق داشتن ملاقات و هرگونه تماس با خانواده اش را ماه ها است که از آنها سلب کرده اند.تمامی فشارهای فوق برای وادار کردن این زندانی سیاسی به سکوت در مقابل جنایتهای که در زندانهای ولی فقیه روی می دهد می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال ناگهانی زندانی سیاسی ارژنگ داودی به بند 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات را محکوم می کند و مسئول مستقیم جان این زندانی سیاسی شخص علی خامنه ای ولی فقیه رژیم می باشد،همچنین از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی که در مقابل جنایتهای رژیم ولی فقیه سکوت مرگبار پیشه گرفتند خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
07 تیر 1391 برابر با 27 ژوئن 2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
                   
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: