۱۳۹۱ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

شکنجۀ وحشیانه زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی در سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی در طی 5 روز نگهداری در سلولهای انفرادی ، مورد شکنجۀ وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفت.شکنجه گران به او دست بند ،پابند و چشم بند زده بودند و به صورت گروهی از جهت های مختلف و همزمان او را مورد شکنجه قرار می دادند این شکنجه ها برای مدتی طولانی علیه وی بکار برده شد.سپس محمد مردانی رئیس زندان و فرجی نژاد رئیس اطلاعات زندان او را مورد تهدید و توهین قرار دادند.
زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی پس از شکنجه های جسمی و 5 روز نگهداری در سلولهای انفرادی دوباره به سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج بازگردانده شد.
او بامداد روز سه شنبه 9 خرداد ماه حوالی ساعت 01:30 با یورش وحشیانۀ گارد ویژه زندان به فرماندهی فرجی نژاد رئیس اطلاعات زندان  و از شکنجه گران شناخته شده این زندان مورد برخورد غیر انسانی قرار گرفت و سپس به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج منتقل شد.
یکی از دلایل یورش وحشیانه و انتقال به سلولهای انفرادی این زندانی سیاسی ، برقراری تماس با میز گردی که توسط تلویزیون صدای امریکا با شرکت  دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد ترتیب داده شده بود  و افشای اعمال قرون وسطایی ماموران ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در زندانهای وی نمود.
آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم  برای پنهان ماندن اعمال قرون وسطایی و جنایت علیه بشریت در زندانهایش از دیدار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد دکتر احمد شهید  از زندانهای قرون وسطایی ، ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها ممانعت به عمل می آورد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش وحشیانه به سلول این زندانی سیاسی، انتقال وی به سلولهای انفرادی و مورد شکنجۀ وحشیانه قرار دادن وی را محکوم می کند و از کمیسر عالی و گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار مداخله برای پایان دادن به اعمال قرون وسطایی و ضد بشری آخوند علی خامنه ای در زندانهایش می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
16 خرداد1391 برابر با 05 ژوئن 2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
                   
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است   

هیچ نظری موجود نیست: