۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

مواردی بر یک بلوف توخالی( زندانی سیاسی ارژنگ داودی)

 
دیدگاه زندانی سیاسی ارژنگ داودی جهت اطلاع عموم و انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است. متن دیدگاه این زندانی سیاسی به قرار زیر است:
با یاد خدا،
ایرانیان پراکنده در سراسر گیتی برای به پیروزی رساندن انقلاب سوم متشکل شویم.
موارد ۱۰ گانه بر یک بلوف تو خالی
شیخ علی شیره چی :«من دیپلمات نیستم من انقلابی ام!؟»

هم میهنان
۱ـ حتما جنس مواد مخدر مصرفی از نوع بسیار مرغوب با توهم زایی بالا و احتمالا کوکایین بوده که یارو !؟چنین توهم زده به عذیان افتاده ، پرت و پلا می گوید!
۲ـ خامنه ای معلوم نکرده که قبل از انقلاب ۵۷ انقلابی بوده یا بعد از آن انقلابی شده !؟اگر بعدها!؟ انقلابی شده که املای درست آن عن قلابی !؟است و نه انقلابی !؟
اگر قبل از انقلاب ۵۷ بوده که نبوده چرا سوابق مشعشع !؟ را رو نمی کند .حداقل آن که پرونده ساواک خود را منتشر کند تا از روی مفاد بازجویی به ویژه دستنوشته های این شیخ بوقلمون صفت !؟مردم خود مستقیما پی ببرند که وی انقلابی بوده یا واداده و یا خودفروشی سیاسی زده!؟
۳ـ اگر واقعا و حقیقتا انقلابی بوده پس چرا ۹۰ درجه تمام خم !؟ شد تا افتخار بوسیدن !؟ دست هویدا نخست وزیر شاه نصیبش شود؟ آیا به دلیل خودباختگی و ترس از یال و کوپال شاهنشاهی، بارها مدعی نشد که نمی توان حکومت شاه را ساقط کرد!؟
اگر علی شیره چی واقعا انقلابی بود، یک جمله قابل استناد و فقط یک جمله !؟ از خود رو کند که قبل از سال ۵۷ در آن کلمه «انقلاب » را به کار برده باشد. در جایی که همه انقلابیون و حتی ضد انقلابیون ـ به درست یا به غلط ـ اهداف و برنامه های از پیش ارائه شده دارند، چگونه است که این نابغه پستوی دوران وسطی !؟ هنوز نمی داند که برنامه یا هدف، کدامیک خوردنی است و کدامیک پوشیدنی !؟
به راستی بعد از ۳۷ سال وول خوردن در روزمرگی ها و بی برنامگی ها ، چرا « چشم انداز ۲۰ ساله » که معلوم نیست از کیسه گل و گشاد کدام دسته از رمالان فقیه بیرون افتاده، علیرغم گذشت ده سال هنوز همچون پول نفت، حتی شبح آن نیز بر سر سفره مردم ننشسته است !؟
۴ـ مگر عربده کشی، رجزخوانی ، هتاکی، بلوف، گزافه پردازی ، خودگویی، خودپذیری ، خودخندی و از اینگونه رفتارهای جاهلانه و چاله میدونی که مربوط به دوران منقرض « بی مخ ها و طیب ها » است را می توان به زور رسانه و تبلیغات صد تا یه قاز، کردار انقلابی یا به عبارت مصطلح « قهر انقلابی » جا زد!؟
در قرن بیستم بنا به اقتضای شرایط دو قطبی زمانه ، سلوک تند و رفتار خشن به ویژه با سردمداران به اصطلاح « امپریالیسم به سرکردگی امریکا » هر چند که در اردوگاه شرق مد شده بود ولی در همان زمان هم تنها زیبنده انقلابیونی بود که قبل از پیروزی انقلاب در زمره انقلابیون متشخص بودند نه گله گله طفیلی های ابن الوقتی  چون خامنه ای ها، میرحسین ها، خاتمی ها، احمدی نژادها، کردان ها و .... که بعد از پیروزی هر انقلاب مردمی برای نیل به قدرت و مکنت، فرصت طلبانه به انقلابیون پیوسته و مثل آن دزدی که فرافکنانه فریاد می زد:« آی دزد، آی دزد»!؟ هوار و هوار کشیده اند تا از قافله عقب نمانند.
۵ـ دلقک های تهوع آوری بیش نیستند، کسانی که امید و آرمانهای یک ملت بزرگ را قربانی توهمات جاهلانه خود می کنند !؟ کسانی که در دنیای امروز و در زمانه ای که دموکراسی به طرزی تمام قد، دین سیاسی بشریت شده، ادا و اطوار انقلابیون قرن بیستم را به طرزی وقیحانه تقلید می کنند. به ویژه تقلید از نوع دمده ای که در دنیای دو قطبی سابق رایج بود و سالهاست که دیگر با الزامات انقلاب های دموکراتیک در دنیای تک قطبی امروز، مباینت محض دارد.
۶ـ هیچکس با دغدغه های خودطلبانه نمی تواند ادعای انقلابی بودن بکند. انقلابیون کسانی هستند که در هنگامه خطرها نشان داده اند که نمی هراسند و به خاطر « بهره مندی همگان » از جان خود نیز مایه می گذارند ، نه چون باند چپاولگر خامنه ای و شرکا که برای حفظ خود ، یک ملت ۸۰ میلیونی را به گروگان گرفته ، آنان را وجه المصالحه توهمات واهی و قربانی هوس های جاهلانه ای کرده اند که نه قبل از انقلاب ،نه در بحبوحه انقلاب و نه حتی در سالهای اولیه بعد از انقلاب نیز اصولا مطرح نبوده اند.
۷-ـ خون آشام اول خمینی هندی زاده هم برای حفظ خود، بعضی اوقات ادا و اطوار انقلابیون را جعل و تقلید می کرد در حالی که پیش از انقلاب ۵۷ او نیز گاهی حتی برای یکبار!؟ کلمه « انقلاب » را به کار نبرده بود مگر در مقام اشاره به  « انقلاب سفید شاه !؟» ولی تحت عنوان حراست از دستاوردهای !؟انقلابی که خود ، آن را بر باد فنا داد با قساوتی تمام عیار، هزاران انقلابی راستین و هزاران مبارز جوان را اعدام نمود. جنگ بی حاصل و ایران سوز را کینه توزانه تا آنجا که موجودیت خود را در خطر نیافته بود!؟ به درازا کشاند.
پس آنگاه که عرصه را بر خود تنگ یافت، فی الفور با خواری و خفت هر چه تمام تر جام ننگین زهر را لاجرعه سرکشید و دیری نگذشت که در قعر جهنم خود ساخته ، گم و گور شد.
اینک نیز پر مسلم آن که علی شیره چی عراقی زاده هم مادام که با خواری و خفت هر چه تمام تر، کاشه ای مشمئزکننده تر !؟از زهر به خوردش داده نشود، کما فی السابق در ازای نابودی ایران و ایرانی، گنده گوی های فندقی از خود به در خواهد کرد.
۸ـ انقلابیون راستین افرادی آزادیخواه ، خوش فکر، آینده نگرو آبادگر هستند و نه هرگز افرادی آزادی ستیز، خدعه پرداز، واپسگراو ویرانگر. برای نمونه جورج واشنگتن از بنیانگذاران و اولین رییس جمهور ایالات متحده امریکا را می توان به معنای دقیق و جامع کلمه فردی انقلابی دانست، زیرا نه تنها فریب نیروهای مرتجع زمانه را نخورد و عنوان « شاه » را برای خود نپذیرفت بلکه به کمک سایر بنیانگذاران ایالات متحده با ارایه یک برنامه منسجم سیاسی ـ حقوقی ، متجاوز از ۲۰۰ سال پیش مترقی ترین نظام دموکراتیک زمانه را در چارچوب نوعی جمهوری، چنان بر پا داشت که نتیچه آن شاهکار سترگ از دهه ها پیش تا کنون در پیشتازی همه جانبه امریکاییان در جهان به روشنی آفتاب نیمروز ، آشکار گردیده است.
چه گوارا را نیز می توان الگوی یک انقلابی برجسته دانست زیرا به هر آنچه گفت تا پای جان پایبندی نشان داد و از جمله آن که چون اصالتا اهل کوبا نبود، علیرغم اینکه در به پیروزی رساندن انقلاب کوبا سهم بسزایی داشت، پست و مقام های پیشنهای را نپذیرفت !؟
به راستی ماجراجویی های احمقانه کدام دسته از بی وطنان و به سرکردگی چه کسانی، مسبب این همه فقر و نگون بختی ، سبب ساز این همه کشت و کشتار و ... برای ایرانیان، سوری ها، عراقی ها، فلسطینی ها، یمنی ها و ... تحت هناوین مضحک و جعلی « صدور انقلاب » یا « عمق استراتژیک » شده است !؟
۹ـ آهای علی شیره چی، انقلابیون به اصطلاح « ضد امپریالیسم  امریکا » که سیگار وینستون امریکایی نمی کشیدند؟ ! آیا واقعا این ولی امر تروریست های اسلام پناه شیعه نما !؟ نمی داند که طی ۳۷ سال گذشته در اثر جهالت ها، لجاجت ها و کژفهمی ها ی او و دارو دسته دزدتر از خود و خانواده اش ، هر پاکت سیگار وینستون مرغوب که در دوران ستمشاهی ۳۵ ریال می خرید، الان به چه نرخ گزافی خرید و فروش می شود !؟
آیا به راستی هزار برابر شدن بهای بنزین، دو هزار برابر شدن بهای سیگار و از آن جمله سیگار وینستون !؟ صد هزار برابر شدن بهای هر متر مربع زمین و ... در نتیجه حماقت های همان کسانی نیست که بعد از انقلاب ۵۷ مثل کنه به قدرت غصبی چسبیده و علیرغم بی کفایتی بالفطره و ناتوانی ذاتی همچنان هذیان قدرت در وجود منحوس شان جار می زند!؟
۱۰ ـ یکی از خواست های مردم بپاخاسته در جریان انقلاب ۵۷ جلوگیری از گرانی سرسام آور زمین و امحای « بورس بازی » بر روی زمین های مسکونی بود. مگر اعتراف شخص علی شیره چی به رشد غارتگرانه بورس بازی ها از زمین خواری به کوه خواری !؟ در زمان کدام فرد بی لیاقتی به جز خودش صورت گرفته و به جز مردم ستمدیده ایران چه کسی تاوان این همه نادانی و ندانم کاری را پرداخته و خواهد پرداخت!؟
هم میهنان بپاخاسته
آیا کسی جز همین مافنگی معتاد که حتی در موضوع فساد فراگیر به ویژه فساد مزمن اداری نیز ننه من غریبم بازی درآورده و خود را به کوچه علی چپ زده است، کس دیگری هم می تواند متهم ردیف اول این همه جنایات گوناگون باشد !؟ اگر کسی که تمام اهرم های ریز و درشت قدرت را در دستان ناتوان و نابکار خود گرفته، مقصر اصلی نیست، پس چه کس دیگری جز خواجه  حافظ شیرازی را می توان برای محاکمه و مجازات ، متهم ردیف اول و مقصر اصلی قلمداد کرد !؟
هم میهنان بپاخاسته به پیش
پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایرانیان
دیرزیوی و شادزیوی همگان را آرزومندم
زنده باد ایرانی
پاینده باد ایران
در اهتزاز باد پرچم سه رنگ اهورایی

ارژنگ داودی
معلم، شاعر، نویسنده
زندانی سیاسی
زندان رجایی شهر
۲۸ اردیبهشت ۹۴www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فقط با ذکر منبع آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: