۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۱, جمعه

بیانیه زندانیان سیاسی زندان مهاباد به مناسبت روز جهانی کارگر


بیانیه  زندانیان سیاسی زندان مهاباد به مناسبت روز جهانی کارگرکه  جهت انتشار در اختیار« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است. متن بیانیه به قرار زیر است :
روز اول ماه می برای ما حامل پیامی  فراتر از مطالبات طبقه کارگر از جامعه است  بدین معنا که در شرایط کنونی ایران ، استبداد ،آزادیهای تمام اقشار جامعه (زنان، ملیتها، جوانان ، اصناف و غیره ) را به مستعمره خویش تبدیل کرده است.
 جامعه امروز ایران تمثیل همان طبقه ستمدیده ای است  که ما  آن را به عنوان  طبقه کارگرمی شناسیم. آرمانهای کارگران امریکا که در ۱ می ۱۹۸۶ جان باختند همان آرمانهایی اسست   که این روزها به نام آزادی و برابری در ایران فریادهاش را می بینیم مطالبات این کارگران امریکایی مطالبات همین کارگران و معلمان ، زنان و جوانان ماست که در طی روزهای اخیر در سنندج و تهران بازداشت شده اند.
امید است جنبش دمکراسی خواهی ایران،یا الهام گرفتن از آرمانهای اول ماه می و گسترش دادن به اعتراضات کارگران معلمان ، اصناف و جوانان راه را برای تحقق ایرانی آزاد هموار نمایند.
به امید آزادی و برایری و ایران آزاد،
زندانیان سیاسی زندان مرکزی مهاباد
 اردیبهشت ۱۳۹۴
علیرضا رسولی، فاروق سامانی،یحیی فرهانی، عبدالرحمان رمضانی ،جمال قادر نژاد ، امیر عبدالله زاده،یوسف آب خرابات، واحد سیده ،ادریس عزیز پور ،عمر منزمی راد، سید  حسین پور،هیمن مصطفوی، هیمن حسین زاده ،عبدالرحمان معروفی ، محسن رمضانی ،احمد خاوندی ، هاوری غزالی ، اسکندر برده ریزه، سیامند کاوه ، رسول خضر مروت،چالاک کورده
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فقط با ذکر منبع آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: