۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۱, جمعه

کارگر مبارز ، رزمتان پیروز(بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج )


بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در حمایت از گرامیداشت  گسترده روز جهانی کارگر و تبدیل آن به اعتراض علیه ظلم و ستم و استثمار کارگران توسط رژیم ولی فقیه و اینکه یگانه راه نجات و رهایی از این شرایط قرون وسطایی و سلب حقوق ملت ایران این است که تمام اقشار جامعه به طور روزانه و سراسری حضور خویش را در خیابانهای ایران گسترده نمایند تا به خواسته های مشروع و قانونی خویش برسند.این بیانیه جهت انتشار و اطلاع افکار عمومی در اختیار« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است .متن بیانیه به قرار زیر است:

 کارگر مبارز ، رزمتان پیروز
همانگونه که انتظار بود ، کارگران بیدار و ستم دیده  برپاخاسته و با تظاهرات پر شور خود ، نفرت از زجر و فقر را فریاد زدند. رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، در چند روز گذشته با بازداشت رهبران تشکل های کارگری و معلمین و تعدید و دهشت افکنی ، سعی کرد مانع از تظاهران کارگران شود .اما فقر ، تورم، بیکاری و سرکوب برگرده همه آحاد شهروندان به ویژه طبقات مزدبگیر و صاحبان مشاغل جزء و بیش از ۸۰ درصد از مردم که زیر خط فقر زندگی می کنند ، آنچنان فشار وارد ساخته است که تهدید و بازداشت نیز جلوگیر تظاهرات آنان نیست. رژیم که از همه ابزار خود استفاده کرد تا اجازه ندهد کارگران در روز اول ماه می دست به تظاهرات بزنند، با روبرو شدن با موج عظیم تظاهرکنندگان ، وادار به عقب نشینی شد و در پایان به شیوه همه حکومتهای ضد مردمی و دروغگو سعی کرد از تظاهرات زحمتکشان بهره برداری تبلیغی به نفع نهادهای ریا و اسلام سیاسی نماید.
تظاهرات کارگران زحمتکش ، معلمین ستم دیده و دانشجویان سرکوب شده روز به روز گسترش می یابد و به همه ایرانیان آگاه می آموزد که راه حل مردم ایران در مذاکرات سازش بین ماموران خامنه ای با دولت امریکا و فریبکاری اعتدال گرایان نیست. راه حل ما در خیابان های ایران ، در دانشگاه ، مدرسه ، کارخانه و میادین شهرهای مختلف ، سنندج، زاهدان، رشت، تهران و قزوین .....است .
کارگران و معلمان به راه افتاده اند و از همه ایرانیان آگاه انتظار دارند از خواسته های آنها پشتیبانی کرده و با قیام دموکراتیک ، مدنی و همه جانبه خود ، خط بطلان بر فقر، بیکاری، ستم و تبعیض و این زندگی فلاکت بار و نیز سرنیزه اسلام سیاسی و حکومت دیکتاتوری  مذهبی بکشند.
این راه رهایی است و باید همگان به این راه متصل شویم و طومار سرکوب و ستم را در هم بپیچیم.

جمعی اززندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

فرید آزموده، امیر امیرقلی، سهیل بابادی، محمد جراحی، ایرج حاتمی، خالد حردانی ، شاهرخ زمانی، مهدی شاندیز، سعید شیرزاد، حشمت الله طبرزدی، علیرضا فراهانی .
اردیبهشت ۹۴

هیچ نظری موجود نیست: