۱۳۹۲ آبان ۱۶, پنجشنبه

وضعیت حاد جسمی ۲ زندانی سیاسی اعتصاب غذا کننده در زندان مرکزی زاهدان

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» وضعیت ۲ اعتصاب غذا کننده  در زندان مرکزی زاهدان حاد می باشد ، زندانبانیان ولی فقیه بجای حل مشکلات این زندانیان، با برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی با آنها رفتار می کنند.
زندانی سیاسی هموطن بلوچ مسعود ناروئی ۳۳ ساله ،از ۲۸ مهرماه در اعتراض به تبعیض  مذهبی و فشارهای غیر انسانی  به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل شد و از آن زمان تا به حال در اعتصاب غذا بسر می برد و در شرایط حاد جسمی است. زندانبانان ولی فقیه بجای پاسخ دادن به خواسته های به حق این زندانی ، او را مورد شکنجه و اذیت و آزار قرا می دهند.
از طرفی دیگر معلم بازنشسته زندانی  محمد امین آگوشی که در اعتراض به عدم درمان و ادامه اذیت و آزارها در زندان از روز شنبه ۱۱ آبان ماه  با بستن لبهای خود اقدام به اعتصاب غذا نموده است. او علاوه بر بیماریهای متعدد از بیماری شدید آسم رنج می برد و در طی روزهای گذشته به دلیل وخامت شدید حالش وی را چندین بار از سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان  به بهداری زندان منتقل کردند.
زندانبانان ولی فقیه خطاب به زندانیان سیاسی اسیر می گویند که ما به کسی باج نمی دهیم همانطوری که ۳۰ سال به آمریکا و اروپا باج ندادیم و ارزشی برای سازمان ملل و حقوق بشر قائل نیستیم ، ماقدرتنمد هستیم. اینها به حداقل خواسته های انسانی زندانیان سیاسی باج خواهی اطلاق می کنند و به آنها می گویند ما شما را زجر کش می کنیم و شما باید ساکت باشیم ودفاع از حداقل حقوق انسانی خود را باج خواهی می نامند.
یکی از سیاستهای ضدبشری آخوند علی خامنه ای علیه زندانیان سیاسی که توسط قوه قضاییه،وزارت اطلاعات و سازمان زندانها به اجرا در آورده می شود عدم درمان زندانیان سیاسی که در اثر شکنجه های وحشیانه دچار بیماریهای حاد هستند و آنها را عملا زجر کش می کنند .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان سیاسی بیمار به سلولها ی انفرادی  که خواهان حداقل خواسته های انسانی خود هستند   را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات و رئیس شبکه شکنجه گران در ایران به دادگاه های جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 ۱۶آبان۱۳۹۲ برابر با ۷ نوامبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: