۱۳۹۲ آبان ۱۵, چهارشنبه

طی هفته های گذشته رژیم ولی فقیه بارها قصد اجرای حکم اعدام این ۶ زندانی عقیدتی اهل سنت را داشته است ولی در اثر فشارهای بین المللی ، حقوق بشری و رسانه ها به تعویق افتاده است ولی رژیم ولی فقیه مترصد فرصت مناسب است که حکم ضد بشری اعدام آنها را به اجرا در آورد .


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » ۶ زندانی عقیدتی اهل سنت که در زندان مخوف قزل حصار زندانی هستند در اعتراض به، قصد انتقال به سلولهای انفرادی وعدم شکستن  حکم ضدبشری اعدام آنها   از ۳ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده اند.
روز دوشنبه ۱۳ آبان 6 زندانی عقیدتی اهل سنت به نام های جمشید دهقانی متولد ۱۳۶۴، جهانگیر دهقانی متولد ۱۳۶۵، صدیق محمدی متولد ۱۳۶۵، سید هادی حسینی متولد ۱۳۶۲ ، حامد  احمدی متولد ۱۳۶۰ و کمال ملایی متولد ۱۳۶۳ در اعتراض به عدم شکستن حکم اعدام آنها،  قصد انتقال آنها به سلولهای انفرادی  و فشارهای غیر انسانی و وحشیانه علیه خودشان و خانوداه هایشان دست به اعتصاب غذا زده اند و اعلام کرده اند که تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.
طی چند روز گذشته فشارهای غیر انسانی بر این ۶ زندان عقیدتی اهل سنت شدت یافته است و قصد دارند آنها را به سالن ۱  واحد ۳  زندان قزل حصارکه مجل نگهداری زندانیان معتاد می باشد و با هیچ سالن دیگری در ارتباط نیست منتقل کنند و از این سالن می توانند این ۶ زندانی را به راحتی به منظور انتقال برای اجرای مخفیانه حکم اعدام بکار ببرند .همین شیوه را سال گذشته علیه سایر زندانیان عقیدتی اهل سنت بکار بردند.
فشارها ، اذیت و آزارها و تهدیدات توسط علی حسینی رئیس زندان ،آخوندی به نام رجبعلی آجیرمسئول فرهنگی این واحد و احمد مهرانی صورت می گیرد.
طی هفته های گذشته رژیم ولی فقیه بارها قصد اجرای حکم اعدام این ۶ زندانی عقیدتی اهل سنت  را داشته است ولی در اثر فشارهای بین المللی ، حقوق بشری و رسانه ها به تعویق افتاده است ولی رژیم ولی فقیه مترصد فرصت مناسب است که حکم ضد بشری اعدام آنها را به اجرا در آورد .
رژیم ولی فقیه که خود را در لب پرتگاه سقوط  می بیند  به اعدام های گروهی زندانیان سیاسی روی آورده است و از این طریق سعی دارد که فضای رعب و وحشت در جامعه را حاکم کند. لذا از مردم ایران  در داخل و خارج می خواهد با اعتراضات گسترده علیه اعدام های گروهی آخرین ابزار وحشیانه ولی فقیه را از دست او بگیرند و جان هزاران جوانی که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند را نجات دهند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطر جدی اجرای حکم ضدبشری اعدام در مورد ۶ زندانی عقیدتی اهل سنت هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی می خواهد که پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به دادگاه های جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۵ آبان ۱۳۹۲ برابر با ۶ نوامبر ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: