۱۳۹۲ آبان ۲۲, چهارشنبه

نتقال یک زندانی سیاسی هموطن بلوچ به سلولهای انفرادی شکنجه گاه زاهدان


بنابه گزارشات  رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، انتقال زندانی سیاسی هموطن بلوچ به سلولهای انفرادی بند قرنطینه به دلیل اعتراض به قطع بودن آب گرم حمام ها و  خاموش بودن وسایل گرمایی زندان در فصل سرما.
روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه زندانی سیاسی میثم چندانی ۲۳ ساله نسبت به قطع بودن آب گرم حمام ها و خاموش بودن وسایل گرمایی زندان اعتراض نمود. زندانبانان ولی فقیه بجای پاسخ دادن به این زندانی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل کردند .
زندانی سیاسی میثم چندانی ۲۳ ساله که ۵ ماه پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلشان در سراوان دستگیر و به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد. او به مدت ۳ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت و نزدیگ به ۲ ماه است که به بند ۴ زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است.علیرغم گذشت ۲ ماه از انتقال وی به زندان زاهدان هنوز آثار شکنجه و زخم ها بر پاهایش  عیان است.
آغاز سرمای سوزناک صحرایی و عدم امکان استحمام و خاموش بودن  وسایل گرمایی  باعث شده بود که زخمهای وی عفونت نماید و دردهای طاقت فرسایی را تحمل نماید. از طرفی دیگر  بدستور بازجویان وزارت اطلاعات بهداری زندان از درمان این زندانی سیاسی خوداری می کند .
غلامی رئیس اطلاعات زندان و ازشکنجه گران شناخته شده زندان زاهدان دستور انتقال این زندانی سیاسی را به سلول انفرادی را صادر نموده بود.
از طرفی دیگرچند هفته ای است که فصل سرمای سوزناک صحرایی آغاز شده است. اما زندانبانان ولی فقیه آب گرم برای استحمام زندانیان در کل زندان را قطع کرده اند و زندانیان سیاسی و عادی قادر به استحمام نیستند. آنها همچنین از روشن کردن وسایل گرمایی زندان خوداری می کنند.این مسئله باعث  ایجاد فشارهای مضاعفی علیه زندانیان سیاسی  شده است. در حال حاضر اکثر زندانیان سیاسی دچار سرماخوردگی هستند و بهداری زندان از درمان آنها خوداری می کند و آنها را به حال خود رها کرده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانی سیاسی مجروح در اثر شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعت به سلولها انفرادی شکنجه گاه زندان زاهدان ، قطع کردن  آبگرم حمام ها و خاموش نگه داشتن وسایل گرم کننده در فصل سرما  را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم که از جنایتکاران علیه بشریت است به مراجع جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
 ۲۲آبان۱۳۹۲ برابر با ۱۳ نوامبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net
www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: