۱۳۹۲ آبان ۱۵, چهارشنبه

فریادم را در هماهنگی با رشوه های رژیم غارتگر مسدود نمودند. (آقای کاظمینی بروجردی)


نامه زندانی عقیدتی آقای کاظمینی بروجردی در مورد سکوت معنی دار رسانه های مدعی مدافع حقوق بشر وسایر ارگانهای بین المللی در قبال فریادهای حق طلبانه  ایشان جهت ارسال به مجامع مرتبط و انتشار در رسانه های در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است متن نامه به قرار زیر می باشد:
به حضور همه آشنایان و دوستان و نزدیکانم درود می فرستم و آرزوی موفقیت در خدمت به پروردگار مهربان و بشریت مظلوم را دارم.
 در هشتمین سال اسارتم در زندان ولایت مطلقه فقیه به حقیقت سیاست پی بردم ، که با مواضع سیاسی نمی توان از آرمان عدالت و آزادی و صلح دفاع نمود زیرا که سیاستمداران قدرتمند محوریت آن را ترسیم می کنند و این سیاسیون بین المللی هستند که زندانی مدافع حقوق بشر را بالا و پایین می کند و صدایش را خفه می نماید و یا به مصالح خود ، پژواکی به مجاهداتش می دهد.
برخورد ناعادلانه و غیر منطقی که با من در این مدت طولانی زندانم کردند روی تاریخ را در مسئله دفاع از مظلومین و اسرای در بند  استبداد، سیاه کرد و هر نوع اصالتی را از آنها در دعاوی فریبنده ایشان سلب نمود.
اگر به جای این پیشوای الهی که جرمش تعصب به توحید خالص بدون مرزهای دینی و مذهبی موجود در دنیا می باشد ، یک سگ در زیر شکنجه های روحی و جسمی حکام آدمخوار ایران قرار داشت تاکنون مدافعین حقوق حیوانات با ایجاد جنجالهای رسانه ای فضای سنگینی را بر تنفس هیات حاکمه ستمکار کشورمان حاکم می ساختند.
اما هیهات که در این هشت سال دائما به سوی نهادهای سازمان ملل و سران ممالک صلح طلب و پایگاه  های اطلاع رسانی معتبر و معروف نامه دادم و حال و روزم را بیان کردم و متاسفانه فریادم را در هماهنگی با رشوه های رژیم غارتگر ما مسدود نمودند و با پول ملت محروم ما  ناله های مدعی العمومی که خواهان استقلال اندیشه و آزادی فکر و اختیار در اعتقادات است خنثی ساختند!
چگونه عذابی را که اینجانب و خانواده ام و یارانم در طول دو دهه مقابله با اسلام سیاسی و اعتلای دیانت جدای از حکومت متحمل گشتیم ناظران و محققان مسئول در قبال ملتها نمی بینند؟ ولی جوایز و امکانات و  حمایتهای همه جانبه را در اختیار افراد خاصی می گذارند که هیچ گونه هزینه کارآمد و قابل تاملی در منازعه با دیکتاتوری ایران نداشته اند ؟
حقیقتا آنچه را که در مذمت سیاسی کاری ها می گفتند به درستی درآمد و امثال ما قربانیان برنامه ریزی  های هدفدار و یکسوگرایی بازیگران سیاست شدند!
البته این منادی پروردگار و سرباز وطن و خادم مردم از آغاز ورود به جدال با سردمداران جلاد ایران قصد بهره برداری هلی سیاسی نداشته و فقط اراده و افشای مقاصد روحانیون دین فروش و دنیا طلب کرده و هیچگاه  به دنبال منافع دنیوی و مظاهر دولتی نبوده است. اما موضوع مورد بحثم در این بیانیه تاثرات قلبی خود و آنهایی که پرونده مرا دنبال می کنند و نیز اشخاصی که معترض به فشار و خشونت و سرکوب در ابعاد بیانی و قلمی و اجتماعی هستند و ایضا نسلهای آتی که تاریخ جاری را مطالعه نمایند می باشد که چه پاسخی بر چشمهای حیرت زده و نگران و قلبهای از تپش افتاده دارند به هر حال نگارنده این نامه در آستانه مرگ است و امیدی جز رهایی ایران از بدبختی ها ندارد.
سید حسین کاظمینی بروجردی
ایران ـ تهران ـ زندان اوین
آبان ۱۳۹۲
info@hrdai.net
www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: