۱۳۹۲ دی ۱۸, چهارشنبه

تشدید فشارهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارش ارسالی به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» به منظور تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی   آب گرم استحمام را  بر روی آنها قطع نمودند.
از روز یکشنبه ۱۵ دی ماه آبگرم سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج که محل نگهداری زندانیان سیاسی می باشد بطور کامل قطع گردید و زندانیان درهوای سرد زمستانی قادر به استحمام نیستند. تعداد زیادی از زندانیان مسن می باشند و از بیماریهای مختلف که در اثر شکنجه های بازجویان دچارآن شده اند رنج می برند.
روز یکشنبه ۱۵ دی ماه تعدادی از نمایندگان زندانیان در اعتراض به محدود بودن آبگرم و تبعات آن علیه زندانیان سیاسی با زندانبانان جلسه ای داشتند. اما زندانبانان ولی فقیه بجای برطرف کردن این مشکل بعد از ۲ ساعت اقدام به قطع آبگرم سالن نمودند .
بازجویان وزارت اطلاعات بطور مستمر  اهرم های فشار مختلفی علیه زندانیان سیاسی بکار می برند.به عنوان مثال در فصل سرما اقدام به قطع آبگرم و قطع وسایل گرمایی آنها  می کنند و بطور سیتماتیک مانع درمان زندانیان سیاسی می شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، تشدید فشارهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند و ازکمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه های جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۸دی ۹۲ برابر با ۸ ژانویه  ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: