۱۳۹۲ بهمن ۴, جمعه

بازجویان وزارت اطلاعات مانع آزادی یک زندانی سیاسی علیرغم پایان یافتن مدت محکومیت غیر قانونی وی


بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»بازجویان وزارت اطلاعات علیرغم پایان محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی زندانی سیاسی فرزاد مددزاده  مانع آزادی وی هستند .
روزپنجشنبه ۳ بهمن ماه علیرغم اینکه مدت  محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی  فرزاد مددزاده پایان یافته بود بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه مانع آزادی وی شدند .
شب گذشته پدر پیر فرزاد مددزاده همراه با سایر اعضای خانواده تا پاسی از شب در سرمای شدید و سوزناک مقابل زندان گوهردشت کرج در انتظارآزادی فرزند خود ایستاده بودند ولی  بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه مانع آزادی وی شدند .
 آخوند محمود علوی از جنایتکاران علیه بشریت وزارتی را تحت فرمان خود دارد که اقدامات جنایتکارانه  و ضد بشری علیه اقوام ، ادیان و مذاهب ،فعالین سیاسی ، حقوق بشری ، زنان ،دانشجویان ، کارگران  و وبلاگ نویسان  مانند؛ دستور یورش به منازل شخصی مردم ، دستگیری و شکنجه ، صدور احکام ضدبشری اعدام و زندانهای سنگین را تعیین می کند . آخوند محمود علوی  با همکاری تام و تمام آخوند جنایتکار دیگری به نام صادق لاریجانی که نام وی در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر است اقدام به  صدور و به اجرا گذاشتن آنها می نماید.
این ۲ آخوند جناتیکار علیه بشریت بطور مستقیم و غیر مستقیم همراه با آخوند حسن روحانی سیاستهای قرون و سطایی و ضدبشری  ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای سرکوب خونین مردم ایران را  پیش می برند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم آزادی این زندانی سیاسی که مدت محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی وی به پایان رسیده است را محکوم می کند و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی در ایران است و همچنین از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند حسن روحانی، آخوند صادق لاریجانی و آخوند جنایتکار علیه بشریت محمود علوی به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۴ بهمن ۹۲ برابر با ۲۴ ژانویه  ۲۰۱۴
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: