۱۳۹۲ دی ۲۹, یکشنبه

درمان زندانیان سیاسی که وضعیت جسمی آنها وخیم است منوط به پرداخت هزینه درمان توسط خود آنها


بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر  دمکراسی در ایران» زندانی سیاسی محمد بنازاده امیر خیزی که در اثر ادامه  یافتن پارازیت شدید وضعیت جسمی اش وخیم گردید و در حین انتقال به بهداری زندان حالت تعادل خود را از دست داد و زمین خورد از ناحیه کتف و دست دچار شکستگی شده و بستری گردیده است.
هفته گذشته وضعیت جسمی زندانی سیاسی محمد بنازاده امیر خیزی در اثر شدت یافتن پخش پارازیت به وخامت گرایید و هنگام انتقال به بهداری زندان در حالیکه به سختی قادر به حرکت بود بدون اینکه وی را با برانکارد ویا  صندلی چرخ داربه بهداری منتقل کنند او را وادار کردند که پیاده به بهداری برود و در حین رفتن به بهداری تعادل خود را از دست داد و زمین خورد که منجر به شکسته شدن دست، کتف و زخمی شدن سر و خونریزی آن گردید .
زندانبانان ولی فقیه انتقال او را به بیمارستان خارج از زندان  منوط به تقبل هزینه بیمارستان توسط خود وی نمودند و پس از ۲ روز تعلل و دردهای شدید وی را به بیمارستان منتقل نمودند .
از طرفی دیگر ماشالله حائری که در اثر پارازیتهای شدید دچار خونریزی ازبینی ،گوش و دهان شده بود بعد از چند ساعت از بهداری زندان به بند بازگردانده شد.
در حال حاضر اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی به دلیل پارازیت شدید دچار ناراحتیهای متعددی شده اند که از جمله آن؛ سردرد، سرگیجه، بی حالی ، خواب آلودگی ،حالتهای عصبی و موارد دیگر می باشد.این عوارض در زندانیان سیاسی و عقیدتی مسن و بیمار شدیدتر است.
از طرفی دیگر علاوه بر دستگاه های پخش پارازیت موجود که بیش از ۱۰ دستگاه می باشد ۲ دستگاه دیگرنیز افزوده شده است.
تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی این بند به بازجویان وزارت اطلاعات و زندانبانان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای هشدار داده اند که اگر در ظرف چند روز آینده اقدام به   برداشتن و یا خاموش کردن دستگاه های پخش کننده  پارازیت ننمایند ناچار  به اعتراضات گسترده در این سالن  خواهند شد. 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، گسترش بکارگیری دستگاه های پخش  پارازیت در سالن زندانیان سیاسی  که تا به حال منجر به بستری شدن تعدادی از زندانیان سیاسی شده  و بقیه آنها نیز دچار عوارض ناشی از پارازیت شده اند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۹دی ۹۲ برابر با ۱۹ ژانویه  ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

  

هیچ نظری موجود نیست: