۱۳۹۲ دی ۲۶, پنجشنبه

محکومیت فرزند یک زندانی سیاسی به ۱ سال زندان به صرف پیگیری حقوقی و دفاع از پدرش

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر  دمکراسی در ایران» صدور حکم غیر انسانی ۱ سال زندان برای فرزند یکی از زندانی سیاسی به صرف دفاع از وضعیت و شرایط پدرش در زندان.
جمال آگوشی ۲۷ ساله ، متاهل و فرزند معلم بازنشسته زندانی محمد امین آگوشی   چند روز پیش در شعبه ۱ دادیاری انقلاب پیرانشهر  به ۱ سال زندان محکوم شد.او  به خاطر پیگیری پرونده حقوقی  و دفاع از  پدرش که بصورت تبعید   در زندان مرکزی زاهدان  زندانی است و در شرایط غیر انسانی می باشد به این حکم سنگین و غیر انسانی محکوم شد .

رژیم ولی فقیه بطور مستمر اعضای خانواده های زندانیان سیاسی به صرف پیگیری پرونده عزیزانشان که در زندان بسر می بردند دستگیر و زندانی می کند و در اکثر مواقع آنها را به زندان محکوم می کند.
آخوند صادق لاریجانی که توسط ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در قوقضاییه منصوب شده است  و  از جنایتکاران علیه بشریت و نام وی در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر می باشد با این استدلال که بازجویان وزارت اطلاعات و افرادی تحت نام قاضی هرگونه شکنجه و احکام ضدبشری را علیه زندانیان سیاسی را می توانند صادر  کنند ولی اگر خانواده های آنها اقدام به افشای جنایتهای بازجویان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه فرمایشی ولی فقیه نمایند آنها را تحت عنوان تبلیغ علیه نظام دستگیر شکنجه و به زندان محکوم می کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، صدور حکم سنگین و غیر انسانی زندان برای فرزند یکی از زندانی سیاسی که به صرف  پیگیری حقوقی و دفاع از پدرش را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بن المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه های کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۶دی ۹۲ برابر با ۱۶ ژانویه  ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net
Tel.:0031620720193


  

هیچ نظری موجود نیست: